World Medical Tourism Alliance (WMTA) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบตราสัญลักษณ์ 1st Cannabis แก่เหล่าพันธมิตร
World Medical Tourism Alliance (WMTA) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบตราสัญลักษณ์ 1st Cannabis แก่เหล่าพันธมิตร

บริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ท้วริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด (World Medical Tourism Alliance หรือ WMTA) ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “World Medical Tourism Alliance & ตราสัญลักษณ์ 1st Cannabis” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ (อดีตผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม และประธานกรรมการและกรรมการอิสระ) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมเป็นเกียรติในงาน  

ในโอกาสนี้ คุณปรีชา พนารักษ์ Founder CEO & Managing Director ประธานกรรมการบริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด พร้อมด้วย นายเเพทย์สมพร คำผง และ นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และประธานที่ปรึกษา โครงการ1st cannabis) ได้เปิดตัว ตราสัญลักษณ์ 1st Cannabis อันทรงเกียรติ แก่เหล่าพันธมิตร ทั้ง 34 บริษัท โรงพยาบาล คลินิกกัญชา โรงแรม-รีสอร์ทสุขภาพชั้นนำ รวม 38 คลินิกกัญชาทั่วประเทศ พร้อมด้วยพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์กับพันธมิตรทางธุรกิจ กับ บริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) และ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

พร้อมกันนั้นมีการลงนามความร่วมมือกับบริษัท INDEEM HOLDING สร้างธุรกิจเพื่อพลิกวงการแนวใหม่ มีการผนวกรวมระบบขนส่งกัญชา กัญชง ที่เชื่อมกับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในเครือบริษัท World Medical Tourism Alliance โดยนำระบบ telemedicine มาใช้ในการรักษาทางไกล พร้อมคำปรึกษาจากแพทย์ที่มีใบสั่งจ่ายยากัญชา และสินค้าสุขภาพ โดยจะตั้งศูนย์กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ…

นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือกับสถาบันกรีน อินโนเวชั่น (AGI) จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางธุรกิจ เพื่อสร้างผู้นำ ผู้ประกอบการกัญชาทางการแพทย์

สำหรับ  World Medical Tourism Alliance นับเป็น Medical Tourism Facilitator เป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้กับลูกค้าต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงรักษาและเชิงสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งมีทีม Network Marketing ทั่วโลก และกลุ่มลูกค้าด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกว่า 500,000 คนทั่วโลก และทีมเซลกว่า 1,000 คน ที่แนะนำลูกค้ามารับการรักษาและบริการด้านสุขภาพกับสถานพยาบาลและโรงแรม-รีสอร์ทสุขภาพที่เป็นพันธมิตร

เราเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาล คลินิกต่างๆ และโรงแรมรีสอร์ทสุขภาพ ชั้นนำ ที่มีชื่อเสียง และได้มาตรฐานระดับโลกทั้งมาตรฐาน JCI, GHA, AACI, Wellhotel เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในความปลอดภัย และประสบการณ์ที่ดีในการมาท่องเที่ยวเชิงรักษาและเชิงสุขภาพกับพันธมิตร Healthcare Service Providers ของเรา

และตอนนี้ World Medical Tourism Alliance ได้ขยายการให้บริการการรักษามาถึงแพทย์ทางเลือกแผนไทย โดยใช้กัญชาในการรักษาโรคต่างๆ เราได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านกัญชาทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และได้จับมือกับพันธมิตรคลินิกกัญชาทั่วประเทศ ส่งเสริมให้นำยาสมุนไพรไทย และกัญชาไทยมารักษาผู้ป่วยทั้งคนไทยและต่างชาติ

ภายในงาน ได้มีการมอบตราสัญลักษณ์ 1st Cannabis ให้กับกลุ่มพันธมิตร 1st Cannabis คือ ตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึง กลุ่มผู้ประกอบการกัญชากลุ่มแรกที่ได้ร่วมมือกันใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา / กลางน้ำ กลุ่มโรงงานผู้สกัดกัญชา คณะเภสัชต่างๆ ผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับเลขทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย / ปลายน้ำ กลุ่มโรงพยาบาล คลินิกกัญชา คลินิกแพทย์แผนไทย สหคลินิก การจ่ายยาทางกัญชาโดยแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตทางกัญชา โรงแรม-รีสอร์ทสุขภาพ ได้ร่วมมือกันทำให้เกิดการรักษาทางกัญชาอย่างมีระบบ ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมายและกฎบัตรสหประชาชาติ ถือเป็น One Stop กลุ่มแรกที่ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเต็มระบบ ครบวงจร และถูกต้องตามกฎหมาย

World Medical Tourism Alliance (WMTA ) มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในการปลดล็อคด้านการปลูก เพื่อสร้างมาตรฐานการปลูกกัญชาที่มีมาตรฐาน เกรดการแพทย์ เพื่อนำมาทำยาในการรักษาผู้ป่วย เรามีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดคลินิกกัญชาทั่วประเทศ และร่วมกันกับพันธมิตรคลินิกกัญชาในการขับเคลื่อน เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาด้วยยากัญชาตำรับไทยที่มีคุณภาพ

โดยร่วมกับผู้ประกอบการ โรงพยาบาล คลินิกกัญชา โรงแรม-รีสอร์ทสุขภาพชั้นนำกว่า 30 แห่ง รวม 37 คลินิกกัญชาทั่วประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ในประเทศ รวมมูลค่าธุรกิจกว่า 50 ล้านบาท

และภายในปี 2565 มีเป้าหมายร่วมกันที่จะขยายคลินิกกัญชาที่มีมาตรฐานมากว่า 70 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่าธุรกิจกว่า188 ล้านบาท และกว่าอีก 100 แห่งทั่วประเทศในปี 2566 รวมมูลค่าธุรกิจกว่า 345 ล้านบาท

World Medical Tourism Alliance (WMTA ) ขอเป็นตัวกลางในการทำงานร่วมกันกับพันธมิตร ผู้นำ ผู้ประกอบการกัญชากลุ่มแรก (1st Cannabis) ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในความร่วมมือกันใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยให้เติบโตและยั่งยืนสืบต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated