เตรียมมอบสิทธิที่ดินทำกินอย่างเป็นทางการ บจธ. เชิญพลเอกประวิตร เปิดงานที่พิมาย เกษตรกร หลายร้อยเตรียมต้อนรับพรึ่บ
เตรียมมอบสิทธิที่ดินทำกินอย่างเป็นทางการ บจธ. เชิญพลเอกประวิตร เปิดงานที่พิมาย เกษตรกร หลายร้อยเตรียมต้อนรับพรึ่บ

หลังจากแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน และที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐเช่นการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ การสร้างทางหลวงสายพิเศษ บางปะอิน – นครราชสีมา รวมทั้งนโยบายทวงคืนผืนป่า ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อที่ดินตามที่กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันในนามวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา เป็นที่ดินทำกินในรูปแบบแปลงรวมเนื้อที่ 150 ไร่เศษ สมาชิก 45 ครัวเรือน ในรูปแบบสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 2-3 ปี แล้วจึงเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าซื้อ เป็นดำเนินการในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่มีอยู่แล้ว

เตรียมมอบสิทธิที่ดินทำกินอย่างเป็นทางการ บจธ. เชิญพลเอกประวิตร เปิดงานที่พิมาย เกษตรกร หลายร้อยเตรียมต้อนรับพรึ่บ

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จึงจัดแถลงข่าว “บจธ. มอบสิทธิที่ดินทำกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“ พร้อมผลักดันกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินอย่างยั่งยืน ณ ห้องสุรนารี B โรงแรมอิมพีเรียล โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ร่วมแถลง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป พร้อมแจ้งว่าวันที่ 27 ธันวาคมนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานในงาน “บจธ. มอบสิทธิที่ดินทำกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

วิสาหกิจชุมชนฯ ดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. ที่เริ่มดำเนินการเมือเดือนเมษายน 2564 และกลายเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สมาชิกปลูกพืชผักไม้ผล ไม้ยืนต้นหลากหลายรวมทั้งทำนา ปลูกข้าวหอมมะลิไว้บริโภคในครัวเรือน มีพืชผักที่ทำรายได้หลักคือผักสลัด พริก กะหล่ำดอก และมีหลายรายที่ปลูกดาวเรืองตัดดอกทำรายได้เลี้ยงครอบครัว บางครอบครัวทำรายได้จากดาวเรืองครั้งละ 7-800 บาท

บจธ. จึงนำเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…. ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. แล้ว และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนมกราคม 2565 นี้อีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated