ร่วมกันทำบุญก่อสร้างพระอุโบสถ..วัดป่าเขาน้อย ให้เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยกัน
ร่วมกันทำบุญก่อสร้างพระอุโบสถ..วัดป่าเขาน้อย ให้เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยกัน

วัดป่าเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายใต้ความร่มรื่นข้องต้นไม้น้อยใหญ่ ที่แทรกตัวอยู่ในโขดหินธรรมชาติ บนภูเขาลูกเล็กๆใน ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

วัดป่าแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยพุทธศาสนิกชน ที่มีจิตศรัธาต่อพระพุทธศาสนา โดยมี พระอาจารย์บุรินทร์ นาฆวโร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ นักพัฒนา เผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นที่ศรัทธาของญาติโยมเป็นอย่างมาก มีกิจกรรมธรรมะ โดยเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่ ให้เข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง จนได้เป็น สำนักปฏิบัติธรรม สาขาวัดมหาธาตุ ลำดับที่ 144

ท่านพระอาจารย์มหาภูษิต ปญญาชโร
ท่านพระอาจารย์มหาภูษิต ปญญาชโร

ปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสรูปแรกได้มรณะภาพไปแล้ว กว่า 10 ปี และได้มีเจ้าอาวาสรูปใหม่ มาสานงานต่อ คือ ท่านพระอาจารย์มหาภูษิต ปญญาชโร ซึ่งท่านเป็นพระนักปฏิบัติ นักพัฒนา เช่นเดียวกับเจ้าอาวาสรูปก่อน

วัดป่าเขาน้อย มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 10 ไร่ และมีป่าชุมชนล้อมรอบอีกประมาณ 50 ไร่ โดยทางวัดเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทางวัดได้ใช้พื้นที่ทั้งหมดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ เปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

นอกจากนี้ทางวัดยังใช้สถานที่ จัดกิจกรรม “ปริวาสกรรม” สำหรับพระสงฆ์ ทุกปี ในแต่ละปีจะมีจะมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันทางวัดกำลังพัฒนาสถานที่ โดยสร้างพระอุโบสถ หลังใหม่ เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ ตามธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา การก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้ว แต่ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์อีกบางส่วน

ดังนั้นทางวัดและศิษยานุศิษย์ จึงอนุโมธนาบุญมายังผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันทำบุญก่อสร้างพระอุโบสถ ให้เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยกัน

ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาค อิฐ หิน ปูน ทราย และปัจจัยในการจัดซื้ออุปกรณ์ ที่ยังขาดเหลือได้ที่…วัดป่าเขาน้อย 222 หมู่ 2 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

เลขที่บัญชี 043161742 ธนาคารกรุงศรี บัญชีออมทรัพย์ ชื่อพระมหาภูษิต ปัญญาธโร(แก้วสมเด็จ)ติดต่อสอบถามโทร. 0800635983, 0833968828

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated