พรหมชีวา เดินหน้าช่วยชาวนาทำตลาดล่วงหน้าข้าวกข.๔๓ แก้ปัญหาข้าวราคาตกต่ำ
พรหมชีวา เดินหน้าช่วยชาวนาทำตลาดล่วงหน้าข้าวกข.๔๓ แก้ปัญหาข้าวราคาตกต่ำ

พรหมชีวา ศึกษาดูงาน และเดินหน้าผลักดันช่วยชาวนาทำการตลาดล่วงหน้าข้าวกข.๔๓ พัฒนาชาวนาให้ลุกขึ้นสู้ แก้ไขปัญหาข้าวราคาตกต่ำ พึ่งตนเอง แบบยั่งยืน สมกับเป็นผู้นำในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เตรียมยกระดับเกษตรกรทั่วประเทศ

เมื่อเวลา๐๙.๓๐ น.วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครปฐม และเป็นศูนย์เศรษฐกิจชุมชนฐานราก ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน ดร.สุขุม วงประสิทธิ และคุณเตือนใจ วงประสิทธิ ผู้บริหารบริษัทพรหมชีวา บริษัทผู้นำในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เป็น SOCIAL ENTERPRISE แบบยั่งยืน โดยได้รับการต้อนรับจาก นายสุรพงศ์ บุญยงค์ เกษตรอำเภอ และนายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ เกษตรตำบลกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม และนำเข้าเยี่ยมคารวะ อาจารย์สุธรรม จันทร์อ่อน ปราชญ์ด้านเกษตรอินทรีย์ดีเด่นของแผ่นดิน ตลอดจนศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาการทำการเกษตรแบบก้าวหน้า โดยมีสาระคือ จะร่วมกันให้ความรู้ ยกระดับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และเกษตรกรทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้ทำการการเกษตรแบบอินทรีย์  เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้มีอาหารปลอดภัยรับประทาน โดยเริ่มต้นที่ภาคกลาง จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังร่วมกันรณรงค์ให้เกษตรกรติดอาวุธทางปัญญา คือ เป็นเกษตรกรธุรกิจ เพื่อรักษา พัฒนา สืบสานต่อยอด อาชีพเกษตรกรของไทยสงวนไว้ให้ลูกหลาน เพื่อเป็นอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่งดงาม นำมาซึ่งความก้าวหน้า ยั่งยืน และมีความสุข

ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สุขุม วงประสิทธิ และ คุณเตือนใจ วงประสิทธิ ผู้บริหารบริษัทพรหมชีวา ได้เช้าร่วมประชุมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ณ บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยประธานศูนย์ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเตรียมการผลักดันส่งเสริมให้สมาชิกของกลุ่ม ปลูกข้าว กข๔๓ ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวเพื่อสุขภาพ น้ำตาลต่ำ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูง โดยในชั้นนี้ ได้แนะแนวทางเบื้องต้น โดยบริษัทพรหมชีวาจำกัด จะรับทำการตลาดให้ โดยจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางนำไปสู่การทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (M.O.U) และสัญญาจะซื้อจะขายข้าวล่วงหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาข้าวราคาตกต่ำ โดยการพึ่งตนเอง แบบยั่งยืน โดยมีกำหนดที่จะเริ่มดำเนินการภายในเดือนปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ศกนี้ หรือต้นปี ๒๕๖๕ ศกหน้าต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated