นายภูมิ เกลียวศิริกุล นำทีมธ.ก.ส.มอบชุดกันหนาวให้กับชุมชน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
นายภูมิ เกลียวศิริกุล นำทีมธ.ก.ส.มอบชุดกันหนาวให้กับชุมชน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธ.ก.ส.ทั้งในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี และสำนักประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ ร่วมกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีบัญชี 2564 ซึ่ง ธ.ก.ส. ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนำความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับไปปฏิบัติใช้จริงในชีวิตประจำวัน ช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ รวมถึงยังสนับสนุนให้โรงเรียน บ้าน และชุมชน ร่วมผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆ

ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 30,000 บาท ผ้าห่มและหมวกไหมพรม ภายใต้โครงการ “ธ.ก.ส. คู่ใจ สู้ภัยหนาว” เพื่อส่งมอบความห่วงใยจากใจ ธ.ก.ส. ไปสู่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ชุด ให้กับนักเรียนและคนในชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 บ้านเมืองการุ้ง ตำบลเมืองการุ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

“ในช่วงหน้าหนาวเราก็มีผ้าห่มจากธนาคารที่จะมอบให้ เราก็จะเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม อย่างในปีนี้เราเลือกที่เรื่องที่โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 และที่ อบต.คอกควาย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราบสูง แล้วก็มีอากาศที่หนาวเย็นให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนพี่น้องที่ประสบปัญหาเมื่ออากาศหนาว ก็คิดว่าน่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันในครอบครัวของธ.ก.ส.ที่ทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว”

นายภูมิ กล่าวอีกว่า ช่วงนี้ธ.ก.ส.ดูแลพี่น้องเกษตรกรตามมาตรการของรัฐบาลในเรื่องของโครงการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนาน ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ฯลฯ อย่างในพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี กำลังดำเนินโครงการรวบรวมมันสำปะหลังส่งให้กับผู้ประกอบการ และมีเงินชดเชยประกันรายได้ให้ นอกจากนี้ในช่วงที่เกษตรกรลูกค้าเก็บเกี่ยวกับผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง หากนำเงินมาชำระในช่วงนี้ ธนาคารก็มีโครงการชำระดีมีคืนให้ เพื่อเป็นกำลังใจเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกร…

“ต้องยอมรับว่าอาชีพเกษตรยากลำบากกว่าอาชีพอื่นๆ และการทำมาหากินก็ประสบปัญหาบ้าง แต่อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันนี้ธ.ก.ส.กับเกษตรกรเราอยู่คู่กันมานาน เรารู้สภาพปัญหา เราช่วยเหลือเกื้อกูล ฝ่าฟันอุปสรรคกันมา ผมเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งของพี่น้องเกษตรกรจะเป็นตัวผลักดันที่สำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นฟูได้ ก็อยากให้เกษตรกรทุกคนมีความหวังในการทำกินเป็นของตัวเอง ทั้งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล และการดูแลของธ.ก.ส.ตลอดไป” นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวในที่สุด

>>เกษตรก้าวไกลLIVE– ธ.ก.ส.แจกผ้าห่มและเยี่ยมชมแปลงเกษตรของโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 จ.อุทัยธานี https://fb.watch/a3RwRNM05F/

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated