ในรอบปี พ.ศ. 2564..ข่าวคราวเกี่ยวกับกัญชา กัญชง และพืชกระท่อม ถือว่ามาแรงมาก เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่ว่ากันว่าให้ผลตอบแทนสูงมาก..บ้านเรานั้นเริ่มเปิดประตูกว้างหลังจากถูกล็อกสนิทปิดตายมานานปลูกกัญชง 1 ไร่ ลงทุนเฉพาะรั้ว 5 แสน แต่ก็มั่นใจ

โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกกัญชง ทุกคนได้สตาร์ทพร้อมกัน หลังจากกฎกระทรวงฯ กัญชงฉบับใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เปิดให้คนไทยทุกคนปลูกได้ ใช้ประโยชน์ได้ทุกวัตถุประสงค์ สร้างมูลค่าเพิ่มใน ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งยา อาหาร เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศปลูกกัญชง 1 ไร่ ลงทุนเฉพาะรั้ว 5 แสน แต่ก็มั่นใจ

“เกษตรก้าวไกล” ได้พยายามสอดส่องสายตามองหานักวิชาการและเกษตรกรที่เป็นต้นแบบ (ที่พร้อมแบ่งปันความรู้) ในที่สุดเราก็ได้พบกับ ดร.วรพล วังฆนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด ผู้นำพืชสมุนไพรมาผลิตเป็นเครื่องสำอาง และในอีกตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาโท-เอกในมหาวิทยาลัยชื่อดัง และตำแหน่งล่าสุดก็คือเกษตรกรผู้ลงทุนปลูกกัญชงในนาม วิสาหกิจชุมชนศูนย์พัฒนาพืชสมุนไพรพนัสนิคม (P-HERB) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ปลูกกัญชง 1 ไร่ ลงทุนเฉพาะรั้ว 5 แสน แต่ก็มั่นใจ

ข้อมูลจาก ดร.วรพล ตามคลิปนี้ จึงนับว่าน่าสนใจ เพราะมีทั้งวิชาการ และประสบการณ์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยไม่มากก็น้อย  ปลูกกัญชง 1 ไร่ ลงทุนเฉพาะรั้ว 5 แสน แต่ก็มั่นใจ

(จากในคลิป อาจจะมีหลายคนสอบถามว่าทำไมลงทุนสูง เรื่องนี้ ดร.วรพล บอกว่าตามระเบียบของ อย. ไม่ต้องทำรั้วให้แน่นหนาอย่างที่เห็น แต่ที่ทำอย่างนี้เพื่อต้องการยกระดับและสร้างมาตรฐานให้สูง ซึ่งจริงๆอาจใช้ทุนแค่ 2-3 แสนบาทเท่านั้น)

ปลูกกัญชง 1 ไร่ ลงทุนเฉพาะรั้ว 5 แสน แต่ก็มั่นใจ

อนึ่ง จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ ดร.วรพล วังฆนานนท์ พบว่าแม้การลงทุนเริ่มแรกจะสูง เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะต้องนำมาทำเป็นอาหารและยา จึงต้องมีระบบการปลูกที่จะต้องได้มาตรฐาน รวมทั้งระบบความปลอดภัยเนื่องจากยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ดังนั้น การปลูกต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเสียก่อน โดยทำตาม “กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563”ปลูกกัญชง 1 ไร่ ลงทุนเฉพาะรั้ว 5 แสน แต่ก็มั่นใจ

โดยเมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวงดังกล่าวได้เปิดกว้างให้มีการขออนุญาตปลูกกัญชงได้ตั้งแต่บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ไปจนถึงนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และยังรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคล (มีลักษณะเดียวกับบุคคลธรรมดา) และหน่วยงานของรัฐ (ค้นอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกูเกิ้ล รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตผลิต ซึ่งจะต้องตรงกับข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ 6 ข้อ เช่น เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ฯลฯ)ปลูกกัญชง 1 ไร่ ลงทุนเฉพาะรั้ว 5 แสน แต่ก็มั่นใจ

ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียม ประกอบด้วย 1. แบบคำขอรับอนุญาต (แบบกัญชง 1) 2. แผนการผลิต แผนการใช้ประโยชน์ 3. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ปลูกและเส้นทางการเข้าถึง 4. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง 5. แบบแปลนอาคารโรงเรือน และภาพถ่าย 6. เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ

เปิดประตู...พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ
เปิดประตู…พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ

“การขออนุญาตปลูกอาจดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่คิดว่าเป็นปกติธรรมดาของพืชกัญชงที่ยังมีกฎหมายควบคุมอยู่…โดยมองว่าเรื่องที่ยากมากกว่าคือ การตลาด ปลูกขึ้นมาแล้วจะไปขายใคร ให้ราคาเท่าไร ทางที่ดีควรจะทดลองปลูกจาก 1 ไร่ไปก่อน เพื่อศึกษาเรียนรู้ไปในตัว โดยผมเองพร้อมที่จะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจากที่ได้ศึกษามาหากเราปลูกได้ตามมาตรฐานจะพบว่าตลาดยังเปิดกว้างมาก ไร่หนึ่งๆสามารถทำรายได้เกิน 1 ล้านบาทต่อปี (กรณีปลูกปีละ 1 รุ่น แต่ถ้าปลูก 2 รุ่น ก็จะมีรายได้เพิ่มเท่าตัว..โดยปลูก 1,900 ต้น/ไร่) และความมั่นใจอีกอย่างหนึ่งคือกฎหมายห้ามนำเข้าเป็นเวลา 5 ปี จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยมากๆ” ดร.วรพล วังฆนานนท์ กล่าวในที่สุด

ผู้สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ดร.วรพล วังฆนานนท์ ได้ที่ 095-552-2891 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวเดินไปด้วยกัน ปลูกกัญชง 1 ไร่ ลงทุนเฉพาะรั้ว 5 แสน แต่ก็มั่นใจปลูกกัญชง 1 ไร่ ลงทุนเฉพาะรั้ว 5 แสน แต่ก็มั่นใจ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated