เมื่อบ่ายๆของวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ภายใต้การนำของ คุณสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมการปลูกกัญชาของวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่ร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐพัฒนาโมเดลการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือน (กรีนเฮาส์) และแบบโรงเรือนปิด(อินดอร์) รวมทั้งโรงเรือนแบบลูกผสม (ไฮบริด)ธ.ก.ส.พาลุยแปลงปลูกกัญชา “รักจังฟาร์มวังน้ำเขียว”

คุณสมเกียรติ กิมาวหา ระหว่างดูแปลงปลูกต้นกล้า..
คุณสมเกียรติ กิมาวหา ดูการปลูกต้นกล้า..

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ส่งสัญญานว่า พร้อม “เติมทุนคู่ความรู้” ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกัน ซึ่งขณะนี้มีกว่า 157 วิสาหกิจ ที่ยื่นเรื่องและรอการอนุญาตจาก อย. และอีกเป้าหมายหนึ่งเพื่อค้นหาวิสาหกิจต้นแบบหรือเกษตรกรต้นแบบเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ “พืชเศรษฐกิจ3ก.” (ตามที่คุณสมเกียรติ บอกในคลิป) ให้กับวิสาหกิจหรือเกษตรกรคนอื่นๆให้มีอาชีพมีรายได้เพื่อก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19ธ.ก.ส.พาลุยแปลงปลูกกัญชา “รักจังฟาร์มวังน้ำเขียว”

คุณฐิวรรณี กันหามาลา นำเยี่ยมชม...
คุณฐิวรรณี กันหามาลา นำเยี่ยมชม…

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ คุณฐิวรรณี กันหามาลา ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และคณะ ได้ให้การต้อนรับ..ธ.ก.ส.พาลุยแปลงปลูกกัญชา “รักจังฟาร์มวังน้ำเขียว”

อนึ่ง คลิปนี้นำมาจากการ LIVE สด ภาพและเสียงอาจไม่ชัด และข้อมูลต้องไหลไปตามคณะเยี่ยมชม แต่ก็มีสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญในช่วงท้ายๆคลิป ซึ่งได้รับการเปิดเผยว่า จากเดิมรักจังฟาร์มปลูกเมล่อนเป็นหลัก ต่อมาเปลี่ยนจากโรงเรือนเมล่อนเป็นโรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งหากมองให้แง่ผลตอบแทนจะมีรายได้มากกว่าเมล่อนเป็น 10 เท่าตัว

(รายละเอียดชมเพิ่มเติมได้จากคลิปนาทีที่ 9.10 เป็นต้นไป https://youtu.be/ym6dA_vVgjY)ธ.ก.ส.พาลุยแปลงปลูกกัญชา “รักจังฟาร์มวังน้ำเขียว”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated