“โรคใบหงิกเหลืองเขือเทศ” เป็นศัตรูตัวฉกาจอันดับ 1 ใน 4 โรคที่เกิดจากไวรัส คือ จะพบใบยอดและใบอ่อนหดย่นหงิกสีเหลือง ขอบใบม้วนงอ ยอดเป็นพุ่ม ใบแตกใหม่เล็ก ต้นแคระแกร็น ไม่ติดผล หรือติดผลน้อยมาก (อ่านรายละเอียดเรื่องโรคมะเขือเทศได้ที่ https://bit.ly/39JIWbU) เกิดจากสภาพอากาศชื้นในระยะที่มีฝนตกช่วงนี้ ถือได้ว่าบรรยากาศเป็นใจให้กับโรคต่างๆ โดยที่กรมวิชาการเกษตรได้ออกมาเตือนทุกครั้งทุกปีมะเขือเทศส้มตำพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบหยิกเหลือง ม.เกษตรฯพัฒนาเพื่อเกษตรกรไทย

วันนี้ ข่าวดีก็คือว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำลังดำเนินการปรับปรุงมะเขือเทศสีดา(มะเขือเทศที่นิยมนำมาทำส้มตำ)พันธุ์ใหม่ให้ต้านทานโรคดังกล่าวมะเขือเทศส้มตำพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบหยิกเหลือง ม.เกษตรฯพัฒนาเพื่อเกษตรกรไทย

ขณะนี้งานกำลังคืบหน้าและคาดว่าจะสามารถเผยแพร่พันธุ์สู่เกษตรได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ติดตามรายละเอียดได้จากคลิปนี้ https://youtu.be/a4mX9CtMFO8

อาจารย์อัครชัย(อรรจน์) โสมกุล
อาจารย์อัครชัย(อรรจน์) โสมกุล

ขอบคุณ..อาจารย์อัครชัย(อรรจน์) โสมกุล นักวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ที่ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมโรงเรือนปรับปรุงพันธุ์ มา ณ โอกาสนี้มะเขือเทศส้มตำพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบหยิกเหลือง ม.เกษตรฯพัฒนาเพื่อเกษตรกรไทย

มะเขือเทศส้มตำพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบหยิกเหลือง ม.เกษตรฯพัฒนาเพื่อเกษตรกรไทย
มะเขือเทศส้มตำพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคใบหยิกเหลือง ม.เกษตรฯพัฒนาเพื่อเกษตรกรไทย
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated