เริ่มแล้ว เข็มสอง AstraZenaca ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ม.เกษตรศาสตร์ วันแรกฉีดได้ ตามเป้า 10,430 โดส
เริ่มแล้ว เข็มสอง AstraZenaca ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ม.เกษตรศาสตร์ วันแรกฉีดได้ ตามเป้า 10,430 โดส

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ ได้เปิดให้ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZenaca เข็มที่หนึ่ง จากศูนย์ ฯ ดังกล่าว จำนวน 108,651 คน เข้ารับวัคซีน AstraZenaca เข็มที่สอง เป็นวันแรก ทั้งนี้ ศูนย์ ฯ มีกำหนดการฉีดวัคซีน จำนวน 10 วัน วันละ ประมาณ 10,000 โดส รวม 10 วัน ประมาณ 100,000 โดสเริ่มแล้ว เข็มสอง AZ ที่ศูนย์ฯฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล จิตอาสาภาคประชาชน และ นิสิตจิตอาสา ซึ่งวันนี้เป็นการปฏิบัติงานวันแรก หลังจากปิดการฉีดวัคซีน AstraZenaca เข็มที่หนึ่งไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 จำนวนรวม 108,651 คนเริ่มแล้ว เข็มสอง AZ ที่ศูนย์ฯฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

ดร.จงรัก กล่าวว่า “เข็มที่หนึ่งผ่านพ้นไปแล้ว ถึงเวลาการรับวัคซีนเข็มที่สอง ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ซึ่ง เป็น 1 ใน 11 ศูนย์ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเรายังได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เริ่มแล้ว เข็มสอง AZ ที่ศูนย์ฯฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

ในวันนี้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นตามระบบ เนื่องจากศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ที่ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายจำนวน 10,430 โดส ที่ผ่านมาได้รับคำชื่นชมจากผู้มารับวัคซีนในด้านการบริการ การอำนวยสะดวกต่างๆ และความรวดเร็ว เป็นศูนย์ฯขนาดใหญ่ โดยได้รับความสนับสนุนจากพันธมิตรหลายภาคส่วนทั้งในด้านอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อให้ศูนย์ฯขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง อันเกิดมาความรักและความเอื้ออาทรของคนไทยด้วยกันเริ่มแล้ว เข็มสอง AZ ที่ศูนย์ฯฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

จากนี้ไปเมื่อได้รับวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลครบสองเข็มแล้ว เราก็ต้องทำตัวให้แข็งแรง และป้องกันตัวเองอย่างดีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความพร้อมในการกลับเข้าสู่การเปิดประเทศต่อไป” ดร.จงรัก กล่าวเริ่มแล้ว เข็มสอง AZ ที่ศูนย์ฯฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated