ผอ.สสก. 1 จ.ชัยนาท กล่าวต่อไปว่า ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบางกรวยนั้น สสก. 1 จ.ชัยนาท ได้เน้นท่องเที่ยวทางเรือลัดเลาะไปตามคลองต่างๆ ของอำเภอบางกรวย ภายในระยะเวลาครึ่งวัน ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่แสนประทับใจอย่างครบถ้วน เช่น การเยี่ยมชมสวนทุเรียนโบราณ การเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนบางกรวย

ขณะที่ นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นนทบุรี ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความโดเด่นด้านการประกอบอชีพการเกษตรโดยเฉพาะอำเภอบางกรวย ที่ยังคงมีเกษตรกรยึดแนวทางการประกอบอาชีพแบบดั่งเดิม มีผลผลิตมีความโดดเด่น ทั้งด้านไม้ผล ไม้ดอกไม้ประทับ และสมุนไพร ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จึงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย ดำเนินการพัฒนาสร้างความพร้อมของเกษตรกร และพื้นที่การเกษตรเพื่อจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามนโยบายส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก Chai Nat (Zone 1) Agro Model ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของ นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผอ.สสก.1 จ.ชัยนาท ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงการช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายที่จะขยายผลดำเนินต่อไปให้ครบทุกอำเภอ

“สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย “สวนทุเรียนคุณแผ่นดิน” ของนายชคดี นนทสวัสดิ์ศรี เป็นสวนที่มีการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนโบราณที่เรียกว่า หาชมที่ไหนไม่ได้แล้วมากกว่า 30 สายพันธุ์เช่น พันธุ์กบชายน้ำ กบตาขำ อีรวง เม็ดในยายปราง เป็นต้น โดยใช้ระบบการจัดการดูแลแบบดั่งเดิมที่สืบทอดกันมา พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 40 คน จัดตั้งเป็นเกษตรแปลงใหญ่นนทบุรี โดยมีนายชคดีเป็นประธาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเกษตรแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมให้ผู้สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้”

สวนทุเรียน4

ผอ.สสก. 1 จ.ชัยนาท กล่าวต่อไปว่า ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอบางกรวยนั้น สสก. 1 จ.ชัยนาท ได้เน้นท่องเที่ยวทางเรือลัดเลาะไปตามคลองต่างๆ ของอำเภอบางกรวย ภายในระยะเวลาครึ่งวัน ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่แสนประทับใจอย่างครบถ้วน เช่น การเยี่ยมชมสวนทุเรียนโบราณ การเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนบางกรวย

 

ขณะที่ นายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดนนทบุรี   กล่าวเพิ่มเติมว่า นนทบุรี ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความโดเด่นด้านการประกอบอชีพการเกษตรโดยเฉพาะอำเภอบางกรวย ที่ยังคงมีเกษตรกรยึดแนวทางการประกอบอาชีพแบบดั่งเดิม มีผลผลิตมีความโดดเด่น ทั้งด้านไม้ผล ไม้ดอกไม้ประทับ และสมุนไพร ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จึงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย ดำเนินการพัฒนาสร้างความพร้อมของเกษตรกร และพื้นที่การเกษตรเพื่อจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามนโยบายส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก Chai Nat (Zone 1) Agro Model ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของ นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผอ.สสก.1 จ.ชัยนาท ซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงการช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายที่จะขยายผลดำเนินต่อไปให้ครบทุกอำเภอ

“สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย “สวนทุเรียนคุณแผ่นดิน” ของนายชคดี นนทสวัสดิ์ศรี เป็นสวนที่มีการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนโบราณที่เรียกว่า หาชมที่ไหนไม่ได้แล้วมากกว่า 30 สายพันธุ์เช่น พันธุ์กบชายน้ำ กบตาขำ อีรวง เม็ดในยายปราง เป็นต้น โดยใช้ระบบการจัดการดูแลแบบดั่งเดิมที่สืบทอดกันมา พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 40 คน  จัดตั้งเป็นเกษตรแปลงใหญ่นนทบุรี โดยมีนายชคดีเป็นประธาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเกษตรแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมให้ผู้สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้”

30713242_563527634031940_2253006029620879771_n

สถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ “สวนลัดดาวัลย์” ถ้ามาท่องเที่ยวทางเรือก็จะมาขึ้นเรือที่นี่ ท่านจะได้ถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆ ดอกหน้าวัว  ปทุมมา เดินชมสวนเกษตรแบบผสมผสาน มีการเลี้ยงชันโรงจำนวนมากเพื่อผสมเกสร และนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ น้ำผึ้งชันโรง สบู่ สบู่เหลว พรอพอลิส นอกจากนั้นยังมีการทำสมุนไพรแปรรูป ลูกประคบ สมุนไพรอบแห้ง และฟ้าทะลายโจรอัดเม็ด ที่กำลังได้รับความนิยม เสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคโควิด-19   รับรองว่ามีของถูกใจให้ซื้อกลับบ้านกันมากมายครับ

นอกจากนั้นยังมี “บ้านโบราณ 100 ปี” นอกจากจะได้เห็นบรรยากาศของบ้านไม้และฝีมือช่างสมัยเก่า ยังได้เห็นเครื่องใช้ต่างๆ ยังคงสภาพสมบูรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ชม และอีกสถานที่ที่พลาดไม่ได้ คือ “วัดศรีบุญเรือง ให้ทุกคนที่มาได้เยี่ยมชมความสวยงามของวัดและกราบไหว้หลวงพ่อกลางสวนเพื่อความเป็นสิริมงคล  และต่อกันที่ “สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ขึ้นเรือที่ท่าน้ำวัดสุนทรธรรมิการาม และเดินข้ามสะพานมาเยี่ยมชมสวนสมุนไพรชนิดต่างๆ จากทั่วประเทศกว่า 300 ชนิด ที่หาชมได้ยากถูกรวบรวมมาปลูกไว้ที่นี่โดยชาวชุมชนช่วยกันปลูกและอนุรักษ์ดูแล ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจได้เข้าชมและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ ที่มีสรรพคุณที่น่าตื่นตาตื่นใจ เรียกว่าชมและศึกษาได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ

66406054_402886990324441_6895051273347792896_n

และจุดสุดท้าย “ศาลเจ้าแม่ทับทิม” ริมคลองมหาสวัสดิ์  มีอายุมากกว่า 100 ปี ลักษณะของศาลจะสร้างด้วยไม้เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนของหลังเป็นกระเบื้องดินเผา ภายในมีรูปปั้น เจ้าแม่จุ้ยป่วยเนี้ยว ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเล คุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ เนื่องจากในอดีตเมืองนนทบุรี เป็นเมืองท่าและค้าขายทางเรือ สำหรับผู้สนใจที่ต้องการมาท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย โทร.0-2591-6772

ด้าน นายชคดี นนทสวัสดิ์ศรี เกษตรกรเจ้าของสวนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า สวนคุณแผ่นดิน เป็นสวนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจาก สสก.1จ.ชัยนาท โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวยมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆจนประสบความสำเร็จ โดยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดำเนินการนั้นถือว่าได้สร้างประโยชน์แก่เกษตรกรและชุมชนเป็นอย่างมาก

“สำหรับสวนคุณแผ่นดิน  มีพื้นที่รวม 10 ไร่ เป็นสวนทุเรียนที่เน้นการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนโบราณถึง 40 สายพันธุ์ โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับความสนุกเพลิดเพลินจากการเดินชมสวนทุเรียน พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการดูแลสวนแบบชาวสวนเมืองนนท์ ที่เน้นจัดการแบบรักษาระบบนิเวศน์ดั้งเดิมไว้ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ทำให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และที่สำคัญคือ ได้ไขข้อข้องใจว่าทำไมทุเรียนเมืองนนท์จึงแพง ทางสวนพร้อมพาไปค้นหาคำตอบ อีกทั้งยังได้เลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยว ทางสวนพร้อมให้การต้อนรับ” เจ้าของสวนคุณแผ่นดิน กล่าวทิ้งท้าย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated