สยามคูโบต้า เร่งจัดส่งกล่องส่งใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด Home Isolation และผู้ได้รับผลกระทบ เปิดลงทะเบียนอีกรอบ 30-31 ส.ค. นี้
สยามคูโบต้า เร่งจัดส่งกล่องส่งใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด Home Isolation และผู้ได้รับผลกระทบ เปิดลงทะเบียนอีกรอบ 30-31 ส.ค. นี้

สยามคูโบต้าจัดทำ “กล่องส่งใจ” สนับสนุนผลผลิตชุมชนและอุปกรณ์ดูแลตัวเองเบื้องต้น ส่งต่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าระบบดูแลที่บ้าน Home Isolation และผู้ได้รับผลกระทบ 10,000 ชุด ทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 6.5 ล้านบาท ภายใต้แคมเปญ “เคียงข้างสร้างอนาคต” พร้อมช่วยเหลือทุกมิติของสังคมไทยสู้ไปด้วยกัน โดยเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ช่วยบริการขนส่งอย่างรวดเร็วให้แก่ประชาชนทั่วประเทศสยามคูโบต้า เร่งจัดส่งกล่องส่งใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “บริษัทได้จัดแคมเปญ “เคียงข้างสร้างอนาคต” พร้อมช่วยเหลือทุกมิติของสังคมไทยสู้ไปด้วยกัน เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่หน่วยงานและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยล่าสุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าระบบดูแลที่บ้าน Home Isolation มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้บริษัทได้จัดทำ “กล่องส่งใจ” ส่งต่อผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชน และอุปกรณ์ดูแลตัวเองเบื้องต้น เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบ อีกทั้งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการออกจากบ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ให้กระจายไปนอกพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจาก เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ให้บริการขนส่งให้แก่ประชาชน ทั่วประเทศ”

กล่องส่งใจ-ช่วยผู้ประสบภัยทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ “กล่องส่งใจ” ช่วยเหลือ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าระบบดูแลที่บ้าน Home Isolation และผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 10,000 ชุด มูลค่ากว่า 6.5 ล้านบาท แบ่งเป็นกล่องอุ่นใจ Heal Box ภายในกล่องมาพร้อมกับอุปกรณ์ดูแลตัวเองเบื้องต้น เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนแบบพกพา หน้ากากอนามัย ฯลฯ และ กล่องอิ่มใจ Care Box ประกอบไปด้วย ข้าวสาร พืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชน

สำหรับผลิตภัณฑ์ภายในกล่องถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของบริษัทในการช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ของผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในต่างจังหวัด ที่ประสบกับปัญหาในการจัดจำหน่ายสินค้าได้น้อยลง จากสถานการณ์โควิด-19 โดยบริษัทจะเข้าไปรับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูป ตรงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรชุมชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร, สมุนไพรไทย และ ผลผลิตเกษตรแปรรูป เช่น กล้วยฉาบ , ข้าวแต๋น , ถั่วตัด ฯลฯ โดยบริษัทสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรชุมชนในพื้นที่ กว่า 3.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังถือเป็นการส่งต่อความห่วงใยด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สู่ผู้ป่วยโควิด Home Isolation และผู้ได้รับผลกระทบทั่วประเทศสยามคูโบต้า เร่งจัดส่งกล่องส่งใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

ปัจจุบันบริษัทได้ส่งกล่องส่งใจไปแล้วกว่า 5,000 ชุด ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการเปิดลงทะเบียนในรอบแรก โดยวางแผนส่งมอบอีก 5,000 ชุด ต้นเดือนกันยายนนี้ สำหรับกิจกรรมนี้ โดยเฉพาะกล่องอุ่นใจ Heal box บริษัทมุ่งหวังจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ป่วยในการดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านและเป็นกำลังใจให้มีอาการดีขึ้น เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยโควิด Home Isolation ทั้งในและนอกระบบที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันให้ได้มากที่สุดสยามคูโบต้า เร่งจัดส่งกล่องส่งใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

สำหรับผู้ประสงค์ลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าของจะหมด และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/SiamKubotaClub หรือผ่านทาง KUBOTA CONNECT โทร 02-029-1747 หรือสายด่วนบริการสยามคูโบต้า โทร.1747

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ สยามคูโบต้า ตาม QR Code นี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ สยามคูโบต้า ตาม QR Code นี้
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated