คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเพจ Soc KU Tor Boon “ต่อบุญ” หวังเป็นสื่อกลางให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง
คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดเพจ Soc KU Tor Boon “ต่อบุญ” หวังเป็นสื่อกลางให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรง ทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นหลักหมื่นคนต่อวันอย่างต่อเนื่องในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และรัฐบาลโดยศบค.ใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมโรค ด้วยการออกมาตรการ “ล็อกดาวน์” นั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในด้านอาหาร และสิ่งของจำเป็น ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เปิดเพจเฉพาะกิจ ชื่อว่า SOC KU TORBOON “ต่อบุญ” https://m.facebook.com/SOCKUTORBOON/ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการที่สามารถรับทำอาหาร หรือสิ่งของจำเป็น จำหน่ายให้ผู้ต้องการสั่งไปบริจาค หรือสนับสนุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ขาดโอกาสทางสังคม ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน ผู้เรร่อน ขอทาน คนยากไร้ คนด้อยโอกาส ที่ต้องการ ภายใต้แนวคิด ของ Donors meet Sellers และเป็นสื่อกลางช่องทางช่วยผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้า และผู้ใจบุญจะได้เข้ามาเลือก shop เลือกสั่ง ส่งไปได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องหาจาก page ทั่วไป ในขณะเดียวกันผู้ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแสดงความจำนงได้ในเพจนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทั้งหลาย มาร่วมต่อบุญกุศลกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดเพจ “ต่อบุญ – TorBoon”

Soc Ku Torboon (ต่อบุญ) คืออะไร…คือสื่อกลางระหว่างผู้ใจบุญ กับร้านค้า องค์กร/ชุมชน

พบกันที่นี่ https://m.facebook.com/SOCKUTORBOON/ โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงร้านค้าของนิสิต ศิษย์เก่า และ บุคลากรเกษตรศาสตร์
  2. เพื่อเป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ความต้องการรับบริจาคขององค์กร หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น
  3. เพื่อให้ข้อมูลการขอรับบริจาค และ ข้อมูลร้านค้า ผู้ประกอบการ ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคเปิดเพจ “ต่อบุญ – TorBoon”

ทั้งนี้ เพจ Soc Ku Torboon จะทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้แก่ ผู้มีจิตศรัทธา องค์กรและหน่วยงานต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ และผู้ประกอบการเท่านั้น โดยทางเพจไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากการเป็นสื่อกลางดังกล่าว สำหรับประเภทสินค้าที่สามารถโพสต์ ได้แก่ อาหาร สินค้าบริโภค ของใช้ อุปกรณ์ป้องกัน/เกี่ยวกับโควิด-19 ตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร ต้องสามารถทำอาหารได้อย่างน้อย 50 กล่องเปิดเพจ “ต่อบุญ – TorBoon”เปิดเพจ “ต่อบุญ – TorBoon”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated