นายสมพร เหรียญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เปิดเผยกับ “เกษตรก้าวไกล” ในโครงการเกษตรก้าวไกลLIVEฝ่าวิกฤตโควิดทั่วไทย ว่า ทางศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียนหรือที่เรียกว่าล้ง ด้วยมีความประสงค์ต้องการรับซื้อและรวบรวมทุเรียนสายพันธุ์จันทบุรี เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน โดยสายพันธุ์ที่มีความต้องการมาก ประกอบด้วย พันธุ์จันทบุรี 1 จันทบุรี 4 และจันทบุรี 10 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยเป็นการนำสายพันธุ์พื้นเมืองจากแปลงรวบรวมพันธุ์ทุเรียนของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ที่มีมากกว่า 600 สายพันธุ์มาพัฒนาจนได้ทุเรียนพันธุ์ลูกผสมคุณภาพดี ถึง 10 สายพันธุ์ และตั้งชื่อว่า จันทบุรี 1-10

นายสมพร เหรียญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
นายสมพร เหรียญรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

“ทางล้งทุเรียนได้มีการทดสอบคุณภาพแล้วพบว่า พันธุ์จันทบุรี 1 จันทบุรี 4 และจันทบุรี 10 มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการส่งไปจำหน่ายในตลาดประเทศจีน แต่สิ่งที่เป็นปัญหาขณะนี้คือ ปริมาณผลผลิตทุเรียนทั้ง 3 สายพันธุ์ที่เกษตรกรได้ซื้อสายพันธุ์จากศูนย์ฯ ไปปลูกยังมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับการส่งออก ดังนั้นจึงได้มีการประสานขอความร่วมมือให้ช่วยผลักดันให้เกษตรกรได้มีการปลูกทุเรียนพันธุ์จันทบุรีทั้ง 3 สายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น”

ทุเรียนจันทบุรี 4
ทุเรียนจันทบุรี 4

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กล่าวต่อไปว่า จากความต้องการของล้งถือว่า เป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนของไทยในการเพิ่มชนิดของทุเรียนที่สามารถส่งออกได้นอกจากทุเรียนสายพันธุ์หลักอย่างหมอนทอง ซึ่งทางศูนย์ฯมีแนวคิดที่เห็นด้วยในการส่งเสริมการปลูกให้มีมากขึ้น ด้วยทุเรียนสายพันธุ์จันทบุรีนั้นนอกจากมีความโดดเด่นในด้านรสชาติแล้ว ยังเป็นทุเรียนสายพันธุ์เบา ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในระยะเวลา 90-100 วัน ในขณะที่ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ต้องใช้ระยเวลาในการเก็บเกี่ยวนานถึง 120 วัน ทุเรียนพันธุ์จันทบุรีจึงสามารถส่งออกได้ก่อนทุเรียนพันธุ์หมอนทองเผย..ล้งเมืองจันท์หาทุเรียนพันธุ์จันทบุรี1,4และ10ส่งออกไม่ได้

“ดังนั้นทางศูนย์ฯจึงพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในด้านวิชาการในการปลูกทุเรียนพันธุ์จันทบุรีทั้ง 3 สายพันธุ์ ภายใต้ผลงานศึกษาวิจัยของนักวิจัยของศูนย์ฯ ที่ได้ทำการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จนได้องค์ความรู้ในด้านต่างๆที่พร้อมถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่สนใจ ขณะที่ด้านต้นพันธุ์ทุเรียนจันทบุรี ทั้ง 10 สายพันธุ์นั้นในแต่ละปี ศูนย์ฯมีความสามารถในการผลิตและจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจประมาณ 10,000 ต้น” นายสมพร กล่าวในที่สุดเผย..ล้งเมืองจันท์หาทุเรียนพันธุ์จันทบุรี1,4และ10ส่งออกไม่ได้

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีนั้น เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 63 หมู่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร. 039-397-030 และ 039-397-146 ถือเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านทุเรียนที่สำคัญของภาคตะวันออก และของประเทศไทย โดยผลงานที่สำคัญคือ การปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์จนได้ทุเรียนพันธุ์จันทบุรี 1-10

ทีมงานเกษตรก้าวไกลลุยมาถึงศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ทีมงานเกษตรก้าวไกลลุยมาถึงศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

สำหรับ ลักษณะเด่นของทุเรียนจันทบุรี 1-10 แต่ละสายพันธุ์มีที่มาและเป็นอย่างไร ผู้สนใจคลิกอ่านข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3ykicJ8)เผย..ล้งเมืองจันท์หาทุเรียนพันธุ์จันทบุรี1,4และ10ส่งออกไม่ได้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated