เครือซีพีมุ่งมั่นร้อยเรียงความดี สร้างหนังสั้น “กตัญญู เท่าชีวิต” ภายใต้แนวคิด “ความกตัญญู ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้” ถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่แท้จริงของเด็กผู้หญิงที่สู้ชีวิต มุ่งมั่นใช้พลังแห่งความกตัญญูหาเงินรักษาพ่อที่ป่วย สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าทุกความกตัญญู

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดตัวภาพยนตร์สั้น “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “ความกตัญญู ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้” ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่แท้จริงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ชีวิต และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัว ด้วยการเข้าแข่งขันวิ่งมาราธอนด้วยขาเพียงข้างเดียวเพื่อนำเงินรางวัลมารักษาพ่อที่ป่วย โดยหวังว่าความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยจากพลังแห่งความกตัญญูจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ แม้งานนั้นจะท้าทาย หรือทำให้สำเร็จได้ยากเพียงใดก็ตาม เพราะทุกความกตัญญู ไม่ว่าจะทำเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ย่อมมีความหมายและมีคุณค่าเสมอ

“ถ้าเรามีความรัก ความเมตตา ความสามัคคี  ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความกตัญญู ไม่ว่าจะมีความฝันหรือเป้าหมายอะไร เราจะทำสำเร็จได้ ด้วยความเชื่อที่ว่าความกตัญญู จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ ดังเช่นรตี หญิงสาวผู้พิการคนนี้  เพราะคุณค่าของความกตัญญู เติบโตที่ไหน ที่นั่นจะงดงาม” 

เครือซีพี เปิดตัวหนังสั้น “กตัญญู...เท่าชีวิต” สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “ความกตัญญู ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้”
เครือซีพี เปิดตัวหนังสั้น “กตัญญู…เท่าชีวิต” สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “ความกตัญญู ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้”

ทั้งนี้ ภาพยนตร์สั้น “กตัญญู…เท่าชีวิต” มีกำหนดเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยตระหนักถึงคุณค่าของความกตัญญู ที่จะทำให้เกิดการลงมือทำและให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างสังคมแห่งความกตัญญูรากฐานที่จะทำให้ประเทศยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated