ซีพีเอฟจิตอาสาทั่วประเทศ รวมใจ ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10
ซีพีเอฟจิตอาสาทั่วประเทศ รวมใจ ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รวมพลัง รวมใจ พนักงานโรงงานและฟาร์มทั่วประเทศ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ซีพีเอฟจิตอาสาทั่วประเทศ รวมใจ ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โรงงาน และฟาร์ม ของซีพีเอฟทั่วประเทศ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมกันนี้ ผู้บริหารและพนักงานของโรงงานและฟาร์ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในท้องถิ่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนรอบสถานประกอบการ ทำความสะอาด และดูแลสภาพแวดล้อมรอบสถานประกอบการ การมอบอาหารให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิค -19 และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งปัจจุบันซีพีเอฟส่งเสริมให้ฟาร์มและโรงงานทั่วประเทศปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการไปแล้วรวม 1,720 ไร่ ภายใต้โครงการ “ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ” โดยทุกๆกิจกรรม ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทั้งใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ
ซีพีเอฟจิตอาสาทั่วประเทศ รวมใจ ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10ผู้บริหารและพนักงาน โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน จังหวัดพังงา ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านบางสัก หมู่ 7 ร่วมปลูกต้นสน ต้นจิกทะเล จำนวน 150  ต้น บริเวณหาดทับตะวัน ซึ่งเป็นไม้ที่เติบโตได้ดีในบริเวณดังกล่าว ปลูกซ่อมต้นสนที่ถูกน้ำทะเลพัดเสียหาย และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ขณะที่ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จังหวัดชุมพร นำพนักงานทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ พื้นที่สาธารณะด้านข้างฟาร์ม
ซีพีเอฟจิตอาสาทั่วประเทศ รวมใจ ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก นำไข่ไก่ซีพี จำนวน 200 แผง มอบผ่าน นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปให้โครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งมอบอาหารช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิค -19 มีตัวแทนจากหัวหน้าส่วนต่างๆรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ 9 อำเภอ   อาทิ อ.เมือง อ.วังทอง อ.บางระกำ อ.วัดโบสถ์ อ.พรหมพิราม อ.บางกระทุ่ม เป็นต้น รวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 100 ต้น ประกอบด้วย ต้นมะค่า พะยูง สัก มะขามยักษ์ ในบริเวณพื้นที่โรงงาน
ซีพีเอฟจิตอาสาทั่วประเทศ รวมใจ ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ ผู้บริหารโรงงาน พนักงาน และทีมงานชมรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันปลูกต้น ต้นมะค่าโมง พะยุง มะรุม มะม่วงเบา แคนา และพืชสมุนไพร ในบริเวณพื้นที่โรงงาน เช่นเดียวกับ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในบริเวณพื้นที่โรงงาน และร่วมกับวัดมุจลินทสราราม ตำบลห้วยขมิ้น จังหวัดสระบุรี มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด และน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซีพีเอฟจิตอาสาทั่วประเทศ รวมใจ ทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10
นอกจากนี้ โรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทุกภาคทั่วประเทศ มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับชุมชนรอบพื้นที่สถานประกอบการ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่รอบโรงงาน ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated