ปลัดกระทรวง อว.ส่งมอบเข็มฉีดยาวัคซีน COVID-19 ให้กับอธิการบดี มก. ในนามศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 1 ใน 11 หน่วยงานของกระทรวง อว.
ปลัดกระทรวง อว.ส่งมอบเข็มฉีดยาวัคซีน COVID-19 ให้กับอธิการบดี มก. ในนามศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 1 ใน 11 หน่วยงานของกระทรวง อว.

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ นั้น ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ใน 11 ศูนย์ฉีดวัคซีนถาวรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีพิธีเปิดศูนย์ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส่งมอบเข็มฉีดยาวัคซีนCOVID-19 ให้กับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก. โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมรับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มก. และ คณะผู้บริหารจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย ศ.คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งมอบวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับนิสิต มก.นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใกล้เคียง บุคลากรในหน่วยงานกระทรวงอว. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนโดยรอบปลัดกระทรวง อว.ส่งมอบเข็มฉีดยาวัคซีน COVID-19 ให้กับอธิการบดี มก.

ปลัดกระทรวงอว.กล่าวว่า มก.เป็น 1 ใน 11 หน่วย ของกระทรวงอว. โดยศูนย์แห่งนี้ ได้รับความร่วมมือจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนับสนุนทีมแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และ ระบบบันทึกข้อมูล Application CRACare จาก AIS

“ผมเคยมาเยี่ยมศูนย์แห่งนี้ กับท่านรมว.กระทรวงอว.เมื่อครั้งทดสอบระบบนำร่องการฉีดวัคซีสภาคสนาม เห็นถึงความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพรองรับผู้รับบริการที่มาฉีดวัคซีนได้จำนวนมาก และในวันนี้ก็เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนถาวร ที่มีขนาดใหญ่ ที่จะสร้างความปลอดภัยและสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับนิสิต บุคลากร ชุมชน ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทุกหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงาน รวมถึงจิตอาสาทุกภาคส่วน เราคงต้องดำเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2564”ปลัดกระทรวง อว.ส่งมอบเข็มฉีดยาวัคซีน COVID-19 ให้กับอธิการบดี มก.

ด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ได้รับ วัคซีนภายใต้โควต้าของกระทรวง อว. สำหรับฉีดให้กับนิสิต นักศึกษา หน่วยงานกระทรวง อว. หน่วยงานใกล้เคียง ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มองค์กร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยในเดือนมิถุนายนนี้ มีกำหนดฉีดวัคซีน Astrazeneca จำนวนกว่า 45,000 โดส ในวันที่ 7,9,11,12,19,20,26,27 มิ.ย.64 และวันที่ 18 มิ.ย.ฉีดวัคซีน Sinovac เข็ม 2 ให้กับกลุ่มบุคลากร มก.บางเขนปลัดกระทรวง อว.ส่งมอบเข็มฉีดยาวัคซีน COVID-19 ให้กับอธิการบดี มก.

(ข่าวโดย ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 มิ.ย.64)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated