ธ.ก.ส. เตือนระวังผู้แอบอ้างใช้โลโก้ธนาคาร ปล่อยเงินกู้ทาง Facebook
ธ.ก.ส. เตือนระวังผู้แอบอ้างใช้โลโก้ธนาคาร ปล่อยเงินกู้ทาง Facebook

ธ.ก.ส. เตือน ! เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป ระวังการแอบอ้างโดยใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคารทำการปล่อยเงินกู้ผ่านทาง Facebook  ย้ำ ! ธ.ก.ส. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวและไม่มีนโยบายปล่อยเงินกู้ผ่าน Facebook แต่อย่างใด โดยมี Facebook Page ที่เป็นทางการของธนาคารคือ “ธกส BAAC Thailand” และ “ธกส บริการด้วยใจ” มุ่งเน้นการสื่อสารผลิตภัณฑ์ บริการและกิจกรรมต่าง ๆ กับลูกค้าเท่านั้น หากพบเห็นการแอบอ้างต่าง ๆ สามารถแจ้ง  ได้ที่ Call Center 02 555 0555

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ช่องทาง Facebook โดยใช้ชื่อบัญชี Sara Sourour” แอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ของธนาคาร และมีการโพสต์เสนอเงินกู้ตามช่องแสดงความคิดเห็น นั้น

ธ.ก.ส. ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชี Facebook ดังกล่าว อีกทั้งธนาคารไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อผ่านทาง Facebook จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มี Facebook Page ที่เป็นทางการคือ “ธกส BAAC Thailand” เพื่อเป็นช่องทาง ในการสื่อสารข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการหรือข้อมูลข่าวสารสำคัญไปยังลูกค้า และ Facebook Page “ธกส บริการด้วยใจ” เพื่อเป็นช่องทางสอบถามข้อมูล ให้ความช่วยเหลือและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า อีกทั้งยังมี LINE Official : BAAC Family ที่เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการไปยังลูกค้า รวมถึงการแจ้งความประสงค์เบื้องต้นในการขอใช้บริการสินเชื่อบางประเภทกับ ธ.ก.ส. เท่านั้น ซึ่งหากถูกต้องตามหลักเกณฑ์จึงจะนัดหมายทำสัญญาต่อไป โดยจุดสังเกต LINE Official : BAAC Family จะมีโลโก้ ธ.ก.ส. และสัญลักษณ์รูปโล่สีเขียวที่บริเวณหน้าชื่อและมียอดผู้ติดตามปัจจุบันกว่า 8 ล้านคน

นายสมเกียรติกล่าวอีกว่า ในปัจจุบันมีการหลอกลวงจากมิจฉาชีพในหลากหลายรูปแบบผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ธ.ก.ส. จึงขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการติดต่อหรือทำธุรกรรมออนไลน์ หากพบเห็นการแอบอ้างต่าง ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงช่องทางเว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” และ “ธกส บริการด้วยใจ” ทั้งนี้ ธนาคารจะดําเนินการเอาผิดตามขั้นตอนทางกฎหมายกับผู้ที่หลอกลวงในลักษณะดังกล่าวต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated