กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 11 ผลิตภัณฑ์เด่น ช่วยบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน แปรรูปโดยวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 11 ผลิตภัณฑ์เด่น ช่วยบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน แปรรูปโดยวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ (นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปปรับใช้ในการเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น และช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับชนิดสินค้า ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียน สม่ำเสมอ เกิดความเข้มแข็ง และสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจเกษตรที่ความยั่งยืนได้ต่อไป และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย โดยเฉพาะสมุนไพรไทยซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิด สามารถนำมาบริโภคโดยตรง หรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันขาย อาทิ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือกเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2564 เนื่องจากเล็งเห็นว่าพืชสมุนไพร สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของอุตสาหกรรมได้

กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 11 ผลิตภัณฑ์เด่น ช่วยบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน แปรรูปโดยวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
กระเทียมดำ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วกว่า 90,000 กลุ่ม โดยเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรกว่า 3,000 กลุ่ม โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนเหล่านี้ มีการวางแผนการผลิตโดยยึดหลักตลาดนำการผลิต เพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน เน้นกระบวนการผลิตและแปรรูปที่ถูกต้อง ปลอดภัย ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ GAP อย. GMP เกษตรอินทรีย์ HACCP เป็นต้น

กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 11 ผลิตภัณฑ์เด่น ช่วยบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน แปรรูปโดยวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
ขิง

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน จำนวน 11 ชนิดสินค้า จำแนกตามสรรพคุณเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์ร้อน ดื่มแล้วช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่น ได้แก่ 1) ชาขิงดำ สกัดจากขิงแก่สายพันธุ์ดี มีสรรพคุณ ช่วยลดการอักเสบ ขับลม บรรเทาอาการภูมิแพ้ 2) ชาสามขิง มีส่วนประกอบสมุนไพร 3 อย่าง คือ กระชายดำ ขมิ้นชัน และขิงแก่ โดยสรรพคุณของสมุนไพรทั้งสามชนิดจะช่วยบำรุงร่างกาย  เสริมภูมิต้านทานและต่อต้านอนุมูลอิสระ สำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตชาขิงที่แนะนำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองปริง จังหวัดพัทลุง โทร. 09 5771 8532 3) ขิงผง ผลิตจากขิงปลอดสาร 100% จากอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งมีปริมาณสาร “Curcumin” ที่ช่วยบำรุงร่างกายและสมอง จังหวัดพังงา โทร. 08 1476 7441  4) ขิงหยอง วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตที่แนะนำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 08 6206 4954 และ 5) ผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ สรรพคุณช่วยลดไขมัน คอเลสเตอลอล มีสารต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา  มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่ากระเทียมขาวปกติหลายเท่าตัว วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตที่แนะนำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เเปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ โทร. 08 6243 7618

กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 11 ผลิตภัณฑ์เด่น ช่วยบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน แปรรูปโดยวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
ขิงหยอง

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมวิตามิน/ต้านอนุมูลอิสระ เช่น 1) น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่เข้มข้น ชงดื่ม ปลอดภัยไร้สารกันบูด อุดมด้วยวิตามินซีและธาตุเหล็ก  ช่วยบำรุงโลหิต และลดระดับน้ำตาลในเลือด จากวิสาหกิจชุมชนไทยกรีน 2017 จังหวัดนครสวรรค์ โทร.08 4503 4553  2) เครื่องดื่มมะขามผงสำเร็จรูปผสมคอลลาเจน จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านเสี้ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.08 4577 8583  3) น้ำมะเขือเทศราชินีพาสเจอร์ไรส์ จากวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม จังหวัดนครปฐม โทร. 08 6160 1393 4) น้ำผักโขมผสมน้ำฟักทองและตำลึง อุดมด้วยวิตามินเอ ช่วยบำรุงสายตา ผลิตจากวัตถุดิบพื้นบ้านสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมี โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย จังหวัดจันทบุรี โทร. 08 1984 2355  5) น้ำมังคุดช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล จากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง จังหวัดจันทบุรี โทร. 08 1736 6030 และ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา จังหวัดจันทบุรี 08 7833 1731 6) จมูกข้าวกล้องงอก ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด มีประโยชน์ต่อร่างกาย จากวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ โทร. 08 7840 9328

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุนไพรที่สนใจ และอุดหนุนสินค้าเกษตรกรได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่แนะนำข้างต้น หรือ สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ได้แล้ววันนี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated