นายมีศักดิ์ ภักดีคง
นายมีศักดิ์ ภักดีคง

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม “ทูน่าโลก ครั้งที่ 16” หรือ The Sixteenth INFOFISH Virtual World Tuna Trade Conference and Exhibition, “INFOFISH TUNA 2021” ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 นี้ ใน Theme “การก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก (โควิด – 19) ของอุตสาหกรรมปลาทูน่าโลก” (The Global Tuna Industry: Trailblazing through Tough Times) ผ่านระบบออนไลน์ (Virtual Event) เป็นครั้งแรก

“ไทย” เตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม “ทูน่าโลก ครั้งที่ 16” ผ่านออนไลน์ (Virtual Event) เป็นครั้งแรก
นายมีศักดิ์ ภักดีคง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเกียรติจากองค์การระหว่างประเทศ ด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิค  ของสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH) ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและจัดแสดงสินค้าระหว่างประเทศ The Sixteenth INFOFISH Virtual World Tuna Trade Conference and Exhibition หรือ“INFOFISH TUNA 2021” ผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ทาง www.tuna2021.vfairs.com เพื่อเปิดเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงทูน่าจากทุกภูมิภาคของโลกรวมกว่า 600 ราย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับปลาทูน่า ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสการเจรจาทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อให้อุตสาหกรรมปลาทูน่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และสนับสนุนการทำประมงที่ยั่งยืนต่อไป โดย Theme หลักในการประชุมครั้งนี้ คือ “การก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก (โควิด – 19) ของอุตสาหกรรมปลาทูน่าโลก” (The Global Tuna Industry: Trailblazing through Tough Times) ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่

  1. อุตสาหกรรมวันนี้ : เอาตัวรอดจากสงครามการค้าและโรคระบาด
  2. ความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางสังคม : ปัจจัยหลักต่อลมหายใจธุรกิจ
  3. การตลาดค้าปลีก : สถานการณ์ยังคงปกติ? E-commerce และ Logistics : ปฏิวัติการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก
  4. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
  5. การบริหารจัดการทรัพยากรและประชากรปลาทูน่าอย่างยั่งยืน
  6. งานแสดงสินค้านานาชาติออนไลน์

ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นี้ โดยได้รับเกียรติจากดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดหรือสมัครเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.tuna2021.vfairs.com

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated