เจียไต๋ หนุนชุมชนต้านโควิด-19 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ให้กับสำนักงานเขตพระโขนง
เจียไต๋ หนุนชุมชนต้านโควิด-19 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ให้กับสำนักงานเขตพระโขนง

กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2564บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย จับมือกับสำนักงานเขตพระโขนง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างเจียไต๋ สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท 60 ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซลเทค (i-Sol Tech) สเปรย์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคจำนวน 600 ลิตร แก่สำนักงานเขตพระโขนง โดยมีนายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตพระโขนง อาทิ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สถานีดับเพลิง วัด รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงภายในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการส่งเสริมสุขอนามัยและเสริมเกราะป้องกันโควิด-19 ให้ชุมชนสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งตรงตามความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในภาวะวิกฤตภายใต้แนวคิดซีพีร้อยเรียงความดี ตลอดจนตอกย้ำเจตนารมณ์ของเจียไต๋ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เจียไต๋ หนุนชุมชนต้านโควิด-19 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ให้กับสำนักงานเขตพระโขนง

เจียไต๋ หนุนชุมชนต้านโควิด-19 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ให้กับสำนักงานเขตพระโขนง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated