นายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การสนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นอีกภารกิจที่สำคัญของ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าท่วง โดยได้รับมอบหมายจากกรมชลประทาน โดย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ให้ดำเนินการสนับสนุนโครงการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รวม 4 โครงการ ประกอบด้วยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 บ้านกระพร้อยสองข้าม  ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ, โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง, โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเขาหินตั้ง หมู่ที่ 2  ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านห้วยผาก หมู่ที่ 19 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ

นายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง
นายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง

“ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง โดยฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 ได้รับผิดชอบในการส่วนของการทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการดำเนินงานได้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการก่อสร้าง จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโคและบริโภค รวมถึงการเกษตรได้เป็นอย่างดี ซึ่งการมีส่วนร่วมในการสนองงานตามโครงการพระราชดำรินี้ สำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง ต่างรู้สึกยินดีและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี” นายบรรพต กล่าว

Picture3

นายสุชาติ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่รับผิดชอบว่า ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 4 โครงการ โดยขณะนี้ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย สามารถเก็บกักน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง  เป็นเขื่อนดินกว้าง 8 ม. ยาว 438 ม. สูง 20.80 ม. มีความจุอ่างฯที่ระดับเก็บกักประมาณ 6.569 ล้านลบ.ม. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง ประมาณ 4,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างเกือบจะแล้วเสร็จ คาดว่าประมาณปลายปี 2564 จะเสร็จเรียบร้อย

นายสุชาติ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง
นายสุชาติ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ท่าม่วง

“สำหรับอีก 2 โครงการ กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในช่วงปีที่ 2  คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านห้วยผาก หมู่ที่ 19 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ  เป็นเขื่อนดินกว้าง 8.00เมตร ความยาวประมาณ 720 เมตร ความสูงประมาณ 15.00 เมตร ความจุที่ระดับน้ำกักเก็บ 13.76 ล้านลบ.ม. และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ เป็นอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักประมาณ 5.65 ล้าน ลบ.ม.” นายสุชาติ กล่าว

Picture5

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated