สยามคูโบต้า มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow ให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานี
สยามคูโบต้า มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow ให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานี

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ (ที่ 3 จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารมอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รวมจำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลนำร่องแห่งแรกในโครงการส่งต่อลมหายใจให้แก่ 5 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของสยามคูโบต้า โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ที่ 3 จากขวา) และ นายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี (ที่ 2 จากขวา) ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส-บริหารภาพลักษณ์องค์กร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  2. นายถนาจศักดิ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานขายภาคกลางและใต้ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  3. นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  1. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
  2. นายแพทย์เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี
  3. นางสาวปาริชาต พงษ์พันธุ์สิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ และหัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated