กิจกรรมพัฒนาป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง (4)
กิจกรรมพัฒนาป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง

บริษัทยันม่าร์ เอส พี จำกัดและเกษตรกรในหมู่บ้านบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยนายสุเมธ จีนน้ำใส สมาชิกกลุ่มร่วมกิจกรรมประจำปีของหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าลุ่มแม่น้ำอิง โดยรวมกลุ่มเกษตรกรที่ใช้แทรกเตอร์ยันม่าร์กว่า 20 คัน พร้อมใจกันนำแทรกเตอร์มาปรับพื้นที่สวนป่าชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่ให้รกร้าง ซึ่งกิจกรรมนี้กลุ่มเกษตรกรจิตอาสาได้ร่วมกันนำแทรกเตอร์มาพัฒนาพื้นที่ในทุกๆ ปี ปีละ 2-3 ครั้ง นับเป็นตัวอย่างของชุมชนเข็มแข็งจนได้รับรางวัลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกจากโครงการพัฒนาของสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งเป็นรางวัลสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติอีกด้วย

ยันม่าร์สุดปลื้มร่วมกิจกรรมพัฒนา"ป่าชุ่มน้ำบ้านบุญเรือง" กิจกรรมประจำปีของเกษตรกรลุ่มแม่น้ำอิง

นายธัชพล ชวินธนโชติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ยันม่าร์จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกรระดับชุมชน ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป และยันม่าร์เองจะยังคงมองหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated