กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชมการถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลก เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากผึ้งและแมลงผสมเกสร
กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชมการถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลก เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากผึ้งและแมลงผสมเกสร เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า สร้างอาหารปลอดภัย

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมชมการถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลก 20 พฤษภาคม 2564 นี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “รักผึ้ง รักษ์โลก” ชูประเด็นผึ้งและแมลงผสมเกสรเป็นผู้ช่วยเกษตรกร หวังกระตุ้นการอนุรักษ์ผึ้งตามธรรมชาติ

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชมการถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลก
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันผึ้งโลก” หรือ World Bee Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความตื่นตัวของประชากรโลกเกี่ยวกับความสำคัญของผึ้งต่อโลก รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาประชากรผึ้งตามธรรมชาติที่ลดลง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงกำหนดจะจัดกิจกรรมวันผึ้งโลก (World Bee Day) ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “รักผึ้ง รักษ์โลก” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสร ที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตในแปลงเกษตรกร และยังช่วยอนุรักษ์พันธุ์พืช โดยหวังให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ผึ้งตามธรรมชาติและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากแมลงช่วยผสมเกสร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงผึ้งและแมลงผสมเกสรอย่างยั่งยืน โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดให้มีการถ่ายทอดสด (Live) การจัดกิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร” และ “ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สนทนาสาระดี ๆ กับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในหัวข้อ “ความสำคัญของแมลงช่วยผสมเกสรต่อภาคการเกษตรไทย” นิทรรศการ เรื่องความสำคัญของวันผึ้งโลก ความหลากหลายของน้ำผึ้งในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อสุขภาพ และการสาธิตการทำเมนูจากน้ำผึ้ง โดยเชฟจากัวร์ ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงศ์ และอย่าพลาดร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลในช่วงการ Live สด รับรางวัลเป็นของที่ระลึกการจัดงานวันผึ้งโลกสุดพิเศษกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชมการถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลก

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญต่อการทำการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการป้องกันและกําจัดศัตรูแบบผสมผสาน (IPM) และการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามแนวทางของสหประชาชาติ และงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจมาเป็นเวลากว่า 40 ปี เพื่อใช้ในการช่วยผสมเกสรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมวันผึ้งโลกนี้จะทำให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงประโยชน์ของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสร ทั้งในเรื่องการช่วยผสมเกสร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากผึ้งซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเกษตรกรได้ตระหนักถึงการทำการเกษตรอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชมการถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลกกรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชมการถ่ายทอดสดงานวันผึ้งโลก

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated