แนะสวนพริกรับมือแมลงวันทองพริก
แนะสวนพริกรับมือแมลงวันทองพริก

สภาพอากาศร้อนและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระยะนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกพริกให้เฝ้าระวังการเข้าทำลายของแมลงวันทองพริก มักพบการเข้าทำลายในระยะที่ต้นพริกออกดอกและติดผล โดยจะพบตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะผลพริกใกล้เปลี่ยนสีไปจนกระทั่งผลสุก ตัวหนอนจะกัดกินและชอนไชอยู่ภายในผลพริก ทำให้ผลพริกเน่าและร่วงหล่น เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่จะเจาะรูออกมาจากผลพริกเพื่อเข้าดักแด้ในดิน

แนะสวนพริกรับมือแมลงวันทองพริกเกษตรกรควรหมั่นสำรวจและทำความสะอาดแปลงปลูกพริกอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเก็บผลพริกที่ร่วงหล่นนำมาเผาทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันทองพริก จากนั้น ให้พ่นด้วยสารน้ำมันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% อีซี อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน โดยเน้นที่ผลพริก ในกรณีพื้นที่ที่พบการระบาดเป็นประจำ ให้พ่นครั้งแรกเมื่อต้นพริกเริ่มติดผล และหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 5-7 วัน

แนะสวนพริกรับมือแมลงวันทองพริกtttเมื่อต้นพริกเริ่มติดผล ให้เกษตรกรพ่นด้วยเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดทุกต้นรอบแปลงปลูก และพ่นเป็นแถวต้นละจุด ห่างกันแถวละ 5 เมตร โดยพ่นทุกสัปดาห์ หรือให้เทเหยื่อพิษโปรตีนใส่ไว้ในกับดักดัดแปลง เช่น ขวดพลาสติกเจาะช่องให้แมลงสามารถบินเข้ากับดักได้ และติดตั้งกับดักสูงจากพื้นดิน 15 เซนติเมตร รอบแปลงปลูก จากนั้น ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพมาลาไทออน 83% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated