เจียไต๋ ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าปลอดภัย รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
เจียไต๋ ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าปลอดภัย รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

กรุงเทพฯ 8 เมษายน 2564 – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เข้ารับมอบป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรภายใต้แบรนด์เจียไต๋ฟาร์ม และร่วมกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้และแสดงเครื่องหมายดังกล่าว จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยได้รับเกียรติจากนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. ประธานในพิธี และนายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช. ผู้มอบ

เจียไต๋ ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าปลอดภัย รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งนี้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือเครื่องหมาย Q แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตที่ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้ให้ความสำคัญสูงสุด โดยได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตสินค้าเกษตรในโรงงานแปรรูปผลิตผลสด นำมาซึ่งสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะในกลุ่มผักพร้อมปรุงและผลไม้พร้อมทานภายใต้แบรนด์เจียไต๋ฟาร์ม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

เจียไต๋ ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าปลอดภัย รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

เจียไต๋ ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าปลอดภัย รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

เจียไต๋ ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าปลอดภัย รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าปลอดภัย
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated