สะตอตรัง 1 ยอดจองทะลุ 70,000 ต้น ต้องปิดจองชั่วคราวและเปิดใหม่ ก.ค.64
สะตอตรัง 1 ยอดจองทะลุ 70,000 ต้น ต้องปิดจองชั่วคราวและเปิดใหม่ ก.ค.64

เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ได้แจ้งข่าวเรื่องที่มีผู้สนใจจองสะตอพันธุ์ ตรัง 1 ว่า “เนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจจองเป็นจำนวนมากและปริมาณที่พร้อมจำหน่ายมีจำนวนไม่พอต่อความต้องการอาจทำให้คิวของท่านได้รับความล่าช้า ทางศูนย์ฯ ขอแจ้งหากท่านจะประสงค์จะจองสะตอ ทางเราจะเปิดให้จองอีกครั้ง เดือน กรกฎาคม 2564” แปลได้ความว่า ยอดจองล้นหลาม จึงต้องปิดการจองชั่วคราว ซึ่งตามปกติเปิดให้จองได้ตลอดและเพิ่งลงข่าวให้เบอร์โทร.จอง https://bit.ly/3aqqyWi อย่างไรก็ดีจะเปิดให้จองอีกครั้งเดือนกรกฎาคม 2564

ข่าวที่แจ้งในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
ข่าวที่แจ้งในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

พร้อมกับบอกถึง รายละเอียดการจองสะตอพันธุ์ตรัง 1 ดังนี้

1.รายชื่อ/บ้านเลขที่ จองได้ไม่เกิน 15 ต้น

2.แจ้งชื่อ – นามสกุล , ที่อยู่ , เบอร์โทรติดต่อกลับ

3.ไม่มีบริการจัดส่งต้องมารับด้วยตนเอง

4.ไม่มีการชำระก่อน หรือมัดจำล่วงหน้า ชำระเงิน ณ วันที่รับสินค้าเท่านั้น

5.ราคาต้นละ 50 บาท เป็นแบบติดตา

6.หลังจากทำการจอง หากใกล้จะถึงคิวของท่าน ทางศูนย์ฯ จะโทรไปแจ้งให้มารับพันธุ์สะตอล่วงหน้า 1 – 2  สัปดาห์

ปล.รบกวนท่านจดจำคิวการจองของท่านเพื่อรักษาสิทธิ์ในการจอง หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ให้โทรมาแจ้งลำดับคิวกับเจ้าหน้าที่..ขณะนี้จ่ายถึงลำดับคิวที่ 103 อัพเดตวันที่ 10/02/2564

สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง โทรศัพท์ 063-227-6250 (วันเวลาราชการ) (ที่มาข่าว https://www.doa.go.th/hc/trang/?page_id=500)สะตอตรัง 1 ยอดจองทะลุ 70,000 ต้น

อนึ่ง จากการติดตามข้อมูลของ “เกษตรก้าวไกล” ทราบว่า สะตอตรัง 1 มีคนสนใจและติดต่อมาเยอะมาก ยอดจองจนขณะนี้ประมาณ 70,000 ต้น แต่ด้วยกำลังการผลิตของศูนย์วิจัยพืชสวนตรังมีไม่เพียงพอ ตอนนี้ได้ประสานงานกับสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมมือกับเกษตรกรที่มีความชำนาญการติดตาเพื่อจัดกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ผลิตต้นกล้าสะตอตรัง 1 เพื่อช่วยผลิตรองรับความต้องการของเกษตรกร ขณะนี้อยู่ในช่วงเสนอโครงการกับกรมวิชาการเกษตร และคาดว่าจะมีคืบหน้าในเร็วๆนี้

สำหรับการผลิตของศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ที่ผ่านมาสามารถผลิตสะตอตรัง 1 ได้ปีละ 5,000 ต้น แต่ถ้าสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต ประชุม อบรม สร้างแปลงแม่พันธุ์และขยายพันธุ์ควบคู่กันไปคาดว่าจะเคลียร์ยอดจองภายใน 3 ปี (64-66) แต่ก็ต้องรอการพิจารณาของกรมอีกครั้งว่าจะให้ดำเนินงานไปแนวไหน

อนึ่ง สะตอตรัง 1 ขยายพันธุ์แบบติดตา จึงค่อนข้างยาก เปอร์เซ็นต์การรอดน้อยกว่าพืชอื่นๆ ด้วยต้นเป็นฟองน้ำ จะเหี่ยวแห้งง่าย นั่นเองสะตอตรัง 1 ยอดจองทะลุ 70,000 ต้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated