ม. รังสิต เปิดสอน “ธุรกิจกัญชา” ครบวงจร จบได้ภายในเวลา 3 ปีครึ่ง พร้อมมอบทุนการศึกษา 2 ทุนผู้สนใจต่อยอดทำธุรกิจอาหาร
ม. รังสิต เปิดสอน “ธุรกิจกัญชา” ครบวงจร จบได้ภายในเวลา 3 ปีครึ่ง พร้อมมอบทุนการศึกษา 2 ทุนผู้สนใจต่อยอดทำธุรกิจอาหาร

รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร ม.รังสิต เป็นวิทยาลัยที่ถูกก่อตั้งโดยดำริของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศไทย อีกทั้งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูง ทั้งในเรื่องของปริมาณผลผลิต และเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ไปได้ไกลทัดเทียมสินค้าจากนานาประเทศให้ประเทศไทย เป็นการคืนกำไรให้แก่แผ่นดิน ด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเชิงบูรณาการ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้
ในปีการศึกษา 2564 นี้ คณะเทคโนโลยีอาหาร ม. รังสิต ได้เปิดสอน “ธุรกิจกัญชา” ครบวงจร ในหลักสูตร ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสามารถจบได้ภายในเวลา 3 ปีครึ่ง โดยจะได้เรียนวิชาการเป็นผู้ประการ การตลาดดิจิตัล เทคนิคการปลูกกัญชา การใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา การนำกัญชามาใช้ในอาหารประเภทต่างๆ และกฎหมายที่ต้องรู้ เกี่ยวกับกัญชา นอกจากเรื่อง กัญชาแล้ว ที่นี่ยังสอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ เครื่องดื่ม เพื่อทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตัวเอง และ ทดลองขายจริง โดยเชื่อว่า “การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติ” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังมีทุนการศึกษามอบให้สำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดทำธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องกับกัญชา/กัญชง อีกจำนวน 2 ทุน ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ผศ. วนิดา โอศิริพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต 081-844-6462

ม. รังสิต เปิดสอน “ธุรกิจกัญชา” ครบวงจร จบได้ภายในเวลา 3 ปีครึ่ง พร้อมมอบทุนการศึกษา 2 ทุนผู้สนใจต่อยอดทำธุรกิจอาหารคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น มีจินตนาการ มีความตั้งใจ มีความฝัน อยากมีธุรกิจอาหารเป็นของตัวเอง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หรือ ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรในอนาคต.. มาที่ ม. รังสิต “เราพร้อมสานฝันและ สร้างอนาคตไปด้วยกัน” รศ.ดร.บัญญัติ กล่าว

ม. รังสิต เปิดสอน “ธุรกิจกัญชา” ครบวงจร จบได้ภายในเวลา 3 ปีครึ่ง พร้อมมอบทุนการศึกษา 2 ทุนผู้สนใจต่อยอดทำธุรกิจอาหารม. รังสิต เปิดสอน “ธุรกิจกัญชา” ครบวงจร จบได้ภายในเวลา 3 ปีครึ่ง พร้อมมอบทุนการศึกษา 2 ทุนผู้สนใจต่อยอดทำธุรกิจอาหาร

ม. รังสิต เปิดสอน “ธุรกิจกัญชา” ครบวงจร จบได้ภายในเวลา 3 ปีครึ่ง พร้อมมอบทุนการศึกษา 2 ทุนผู้สนใจต่อยอดทำธุรกิจอาหาร
ธุรกิจกัญชา
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated