ไขเคล็ดลับมือใหม่ปลูกแตงร้านอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ “บิ๊กกรีนพลัส” ตอบโจทย์ตลาด ปลูกง่าย สร้างรายได้ไว
ไขเคล็ดลับมือใหม่ปลูกแตงร้านอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ “บิ๊กกรีนพลัส” ตอบโจทย์ตลาด ปลูกง่าย สร้างรายได้ไว

เรื่อง : สุภาพร เส็งสมาน (เคหการเกษตร)

ในวันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับ คุณนุวิชญ์สรณ์ สุวัฒนานุกิจ เกษตรกร อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ที่นอกจากจะปลูกแตงร้านได้ผลผลิตดีแล้ว ยังเป็นเจ้าของแนวคิด “การปลูกแตงร้านหมุนเวียนกับบวบ เพื่อแก้ปัญหาการปลูกพืชซ้ำเดิมในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ไขเคล็ดลับมือใหม่ปลูกแตงร้านอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ “บิ๊กกรีนพลัส” ตอบโจทย์ตลาด ปลูกง่าย สร้างรายได้ไวแนวคิดนี้เริ่มต้นขึ้นจากการสังเกตว่า “บวบ” พืชหลักที่ปลูกในพื้นที่เดิมมานานกว่า 6-7 ปี เริ่มแสดงอาการผิดปกติลำต้นไม่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนที่เคยปลูกในระยะแรก อีกทั้งปริมาณผลผลิตยังลดลง เดิมทีเข้าใจว่า เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่นำมาปลูกไม่ได้คุณภาพ แต่จากการปรึกษาผู้รู้หลายท่านลงความเห็นว่า ปัญหานี้เกิดจาก “การปลูกพืชซ้ำในพื้นที่เดิมนานเกินไป” ส่งผลให้พืชดูดธาตุอาหารชนิดเดิมไปใช้จนหมด เป็นเหตุให้เมื่อปลูกพืชเดิมในพื้นที่ไปนานๆ ทั้งปริมาณและคุณภาพผลผลิตจึงลดลง หนึ่งในแนวทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้ คือ “การหาพืชชนิดอื่นมาปลูกสลับหมุนเวียน” โดยหลังจากวิเคราะห์ ความเป็นไปได้

ไขเคล็ดลับมือใหม่ปลูกแตงร้านอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ “บิ๊กกรีนพลัส” ตอบโจทย์ตลาด ปลูกง่าย สร้างรายได้ไว

คุณนุวิชญ์สรณ์ พบคำตอบว่า “แตงร้าน” คือ พืชอายุสั้นที่ตอบโจทย์ในการนำมาปลูกหมุนเวียนกับบวบในพื้นที่เดิมมากที่สุด เนื่องจาก 1.แตงร้านมีการดูแลและการจัดการไม่แตกต่างจากการปลูกบวบมากนัก จึงไม่ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ตั้งแต่ต้น 2.การปลูกแตงร้าน สามารถใช้ค้างเดิมที่ปลูกบวบนำมาหมุนเวียนใช้ได้ จึงช่วยลดต้นทุนลงได้มาก

ไขเคล็ดลับมือใหม่ปลูกแตงร้านอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ “บิ๊กกรีนพลัส” ตอบโจทย์ตลาด ปลูกง่าย สร้างรายได้ไว
ระยะห่างระหว่างต้น
ระยะห่างระหว่างต้น 60-80 เซนติเมตร คือระยะที่เหมาะสมกับแตงร้านบิ๊กกรีนพลัส

สำหรับขั้นตอนการปลูกแตงร้านสลับกับการปลูกบวบนั้น คุณนุวิชญ์สรณ์ ใช้วิธีจัดการโดยปลูกบวบ 1 รุ่น สลับกับการปลูกแตงร้าน 1 รุ่น หมุนเวียนไปเรื่อยๆ โดยหลังจากเก็บเกี่ยวบวบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการปรับพื้นที่และบำรุงดินใหม่ด้วยการใส่ปุ๋ยรองพื้น โดยเน้นใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นหลัก เพราะนอกจากจะช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุยขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองให้แก่พืชปลูกได้ดีอีกด้วย หลังจากนั้นจึงวางระบบน้ำหยด ก่อนที่จะคลุมด้วยพลาสติกคลุมแปลงสีดำ เพื่อช่วยกักเก็บความชื้นในดินและลดปัญหาวัชพืชที่จะเกิดขึ้นในแปลงปลูก สำหรับการปลูกใช้วิธีการหยอดเมล็ด หลุมละ 2 เมล็ด ระยะห่างระหว่างต้น 60 – 80 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมที่ต้นแตงร้านพันธุ์บิ๊กกรีนพลัสจะเจริญเติบโตได้ดี ลำต้นใหญ่ แตกแขนงดี ลดปัญหาผลหลุดร่วง อีกทั้งยังทำให้การระบายอากาศดี จึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคลงได้มาก พื้นที่ 1 ไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 1 กระป๋อง

ไขเคล็ดลับมือใหม่ปลูกแตงร้านอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ “บิ๊กกรีนพลัส” ตอบโจทย์ตลาด ปลูกง่าย สร้างรายได้ไวบิ๊กกรีนพลัส ผิวเขียวสวยในทุกฤดูกาล แม่ค้าในตลาดชอบ 

ทั้งนี้นอกจากการจัดการแปลงปลูกที่ดี และการบำรุงเสริมธาตุอาหารอย่างเพียงพอแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้
แตงร้านเจริญเติบโตดี ทนทานต่อโรคและแมลงได้มาก และให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด คือ “การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดี” โดยการปลูกแตงร้านรุ่นที่ผ่านมา คุณนุวิชญ์สรณ์ เลือกใช้แตงร้าน “พันธุ์บิ๊กกรีนพลัส” แตงร้านพันธุ์ดีจากเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เพราะมีลักษณะเด่นคือ “สีผิวเป็นสีเขียวสวยในทุกฤดูกาล เนื้อหนา น้ำหนักดี 4-5 ผลต่อกก. ผลทรงกระบอก จัดใส่ลงถุงได้ง่าย จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ต้นแข็งแรง แตกแขนงดีผลคอดน้อย รสชาติไม่ขม ให้ผลดก เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไวเพียง 38-40 วัน หลังหยอดเมล็ด อีกทั้ง “พันธุ์บิ๊กกรีนพลัส” ยังสามารถทนต่อโรคใบหงิกและโรคราน้ำค้างได้อย่างดี จึงเหมาะกับทั้งเกษตรกรมือใหม่และเกษตรกรมืออาชีพ”

ไขเคล็ดลับมือใหม่ปลูกแตงร้านอย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จ “บิ๊กกรีนพลัส” ตอบโจทย์ตลาด ปลูกง่าย สร้างรายได้ไวสุดท้ายสำหรับเรื่องการลงทุนนั้น การปลูกแตงร้าน พื้นที่ 1 ไร่ลงทุนเฉลี่ย 10,000 บาท ปัจจุบันคุณนุวิชญ์สรณ์ ปลูกแตงร้านบนพื้นที่ทั้งหมด 1.5 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวัน เฉลี่ย 600 – 700 กก. ซึ่งหากเกษตรกรดูแลแปลงปลูกดี แตงร้านเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตมาก เก็บเกี่ยวผลผลิตเพียง 3-4 ครั้ง ก็สามารถคืนทุนได้แล้ว ดังนั้นสำหรับเกษตรกรท่านใดที่กำลังมองหาพืชตัวใหม่ที่ปลูกง่ายเสริมรายได้ไวหรือต้องการปลูกพืชหมุนเวียนคั่นเวลา แตงร้าน นับเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ น่าสนใจ เพราะหากเกษตรกรปลูกอย่างตั้งใจ เลือกพันธุ์ดี บำรุงพื้นที่ดี แตงร้านก็จะเป็นพืชอายุสั้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกวัน สร้างรายรับให้ท่านได้ไม่ขาดมืออย่างแน่นอน

สนใจสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ “บิ๊กกรีนพลัส” ติดต่อ 02-831-7711-14 หรือ Line : @sorndaengseed

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated