สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุน
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุน

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตร ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของสมาชิก

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุนดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของสมาชิกสมาคมฯ เป็นกิจกรรมหลักของสมาคมฯที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิก และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ สามัคคี รวมพลคนข่าวเกษตรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยทางสมาคมฯ ได้คัดเลือกบุตร-ธิดา ของสมาชิกสื่อมวลชนสายเกษตรทุกแขนง อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง นิตยสาร/วารสารรายปักษ์-เดือน และสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกสาขา จำนวน 55 ทุน ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นประจำทุกปี

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุน“ในนามสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ขอขอบคุณท่าน รมว.กระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่เห็นความสำคัญในกิจกรรมดังกล่าว และได้สนับสนุนงบประมาณมาด้วย 20 ทุน และขอขอบคุณ เจ้าของสถานที่คือ กรมประมง ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความสำคัญและให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกันทำงานจนกิจกรรมบรรลุเป้าหมายและสำเร็จไปด้วยดีครับ” นายกสมาคมฯ กล่าวสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุนสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุน

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุน
สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนให้บุตรหลานจำนวน 55 ทุน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated