มช. จับมือ สวก. พัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่ชุมชน
มช. จับมือ สวก. พัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานให้ทุนที่มุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและเป็นหนึ่งในหน่วยบริหารและจัดการทุน Program Management Unit ของประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย มาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน กว่า 129 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้นมากกว่า 300 ล้านบาท

มช. จับมือ สวก. พัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่ชุมชน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งยกระดับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานวิจัยที่โดดเด่น อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยจากสารสกัดดอกไม้สีเหลือง ดอกราชพฤกษ์ ดอกคูณ และดอกดาวเรือง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยจากสารสกัดข้าวสีแดง การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่ผสมสารสกัดจากส้มป่อย งานวิจัยเกี่ยวกับเหมี้ยง งานวิจัยแมลงทหารเสือนำมาสกัดน้ำมันที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์อันเป็นสาเหตุของสิวรวมถึงต้านอนุมูลอิสระเพื่อประโยชน์ในวงการเครื่องสำอาง

มช. จับมือ สวก. พัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่ชุมชนสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง 2 หน่วยงาน จะได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการบริหารความร่วมมือในฐานะหน่วยงานให้ทุน และผู้รับทุน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อส่งเสริมการพัฒนา และสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพสู่ชุมชนและเครือข่าย สามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

มช. จับมือ สวก. พัฒนางานวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่ชุมชน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated