ฝรั่งไส้แดงไส้ขาวขายกันได้ขายกันดี ระวังฝรั่งไส้ดำ(ยัดไส้)

เรื่องโดย : ลุงพร เกษตรก้าวไกล

ในช่วง 2-3 ปีมานี้ การปลูกฝรั่งดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะว่าภาวะเศรษฐกิจต่างๆพลิกผัน โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ต้นปี 2563 เรื่อยมาเราเกิดปัญหาโรคระบาดโควิด-19 กระทบกระเทือนกันถ้วนหน้า แม้ว่ารัฐบาลจะมีการเยียวยามาตั้งแต่เริ่มต้นและปัจจุบันการเยียวยาก็ยังไม่สิ้นสุด ดังที่มีการแปลงร่างมาเป็นคนละครึ่งบ้าง เราชนะบ้าง ก็ช่วยให้ต่อลมหายใจได้ระยะหนึ่ง แต่จะให้หายใจได้ยาวๆก็ต้องหาอาชีพสร้างรายได้ที่เป็นของตนเอง โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรก็จำเป็นต้องหาทางรอด อะไรที่ปลูกได้ผลผลิตเร็ว หรือเลี้ยงแล้วได้ขายไวๆก็จะเป็นที่สนใจ อย่างเช่นฝรั่งที่ปลูกเพียง 7-8 เดือนก็เริ่มให้ผลผลิต ยิ่งเวลานี้มีฝรั่งพันธุ์ใหม่ๆ (ทราบว่าเป็นพันธุ์จากไต้หวัน-ตามที่โฆษณา) นำเข้ามาทำตลาดขายกันเยอะมาก

แปลงปลูกฝรั่งของเกษตรอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
แปลงปลูกฝรั่งของเกษตรอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

การที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเป็นทั้งวิกฤตและโอกาส วิกฤตที่หนึ่งเป็นโอกาสที่หนึ่ง มีบวกก็มีลบ ทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจัง (ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, ไม่คงที่, เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ.) นี่คือสัจธรรม (ความจริงแท้, ธรรมที่จริงแท้.) ของโลกมนุษย์ ขอมวลหมู่สัตว์ทั้งหลายพึงสังวรว่าช่วงไหนที่เศรษฐกิจไม่ดีประชาชนก็จะหาที่พึ่งทางใจ อย่างในตอนนี้ก็มี “ไอ้ไข่” สมัยก่อนนั้นจตุคามรามเทพก็ดังเป็นพลุแตก แต่แล้วความจริงก็คือความจริง ความอยู่รอดทางกายก็ต้องเป็นของคู่กัน (วันนี้เพิ่งฟังพระเทศน์ในงานศพแห่งหนึ่งก็เลยยังติดพันอยู่ครับ 555)ฝรั่งไส้แดงไส้ขาวขายกันได้ขายกันดี ระวังฝรั่งไส้ดำ(ยัดไส้)

ร้านขายกิ่งพันธุ์ฝรั่งได้รับความสนใจมาก (งานพืชสวนก้าวหน้า เมื่อเดือนธันวาคม 2563)
ร้านขายกิ่งพันธุ์ฝรั่งได้รับความสนใจมาก (งานพืชสวนก้าวหน้า เมื่อเดือนธันวาคม 2563)

วกเข้าเรื่องฝรั่งดีกว่า เวลานี้เกษตรกรหลายท่านก็ร้องเรียน(บ่นให้ฟัง)ว่ากิ่งพันธุ์ขายกันแพงเกินและที่สำคัญไม่รู้เลยว่าพันธุ์ไหนดีไม่ดี กิ่งไหนดีไม่ดี เจ้าไหนของแท้ของปลอม และแต่ละคนที่ซื้อไปปลูกก็เน้นขายกิ่งพันธุ์กันต่อ…”เกษตรก้าวไกล” จึงไม่นิ่งนอนใจได้ตัดสินใจเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปถึง อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องฝรั่งที่ได้รับการยอมรับ อย่างล่าสุดนี้ก็ได้ไปสัมภาษณ์เกษตรกรท่านหนึ่งที่ดำเนินสะดวกได้พูดถึงอาจารย์ท่านนี้อย่างดีงาม โดยถามไปทั้งหมด 4 ข้อ และเพื่อให้ได้คำถามและคำตอบคู่กันจึงขอเรียบเรียงดังนี้

อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ กำลังสอนผู้สนใจในเรื่องการปลูกฝรั่งในเข่งและการตัดแต่งกิ่ง
อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ กำลังสอนผู้สนใจในเรื่องการปลูกฝรั่งในเข่งและการตัดแต่งกิ่ง

ถาม 1. ถ้าจะปลูกฝรั่งเป็นการค้า(เน้นขายผลผลิต) ควรเลือกพันธุ์ไหนที่คิดว่าจะเป็นที่นิยมของตลาดบ้าง?

ตอบ พันธุ์ที่แนะนำให้ปลูกคือ 1) สุ่ยมี่ (เนื้อสีขาว) 2) หงเป่าสือ (เนื้อสีชมพู แต่พันธุ์นี้ถ้าปลูกบนพื้นที่ที่มีความชื้นสูงและฝนตกชุกจะติดผลน้อยในช่วงฤดูฝน) และ 3) หงจ้วนสือ (เนื้อสีแดงอมชมพู) ทั้ง 3 พันธุ์ที่กล่าวมานี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่พันธุ์ที่รสชาติและเนื้อสัมผัสน่าจะถูกปากคนไทยโดยส่วนใหญ่ ที่สำคัญคือเนื้อผลหนาเมล็ดน้อย แต่ฝรั่งพันธุ์อื่นๆ ใช่ว่าจะไม่ดี เพราะแต่ละพันธุ์ก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีหลายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและน่าจับตา

ต้นกล้าพันธุ์ฝรั่งที่สวนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง (ถ่ายมาเมื่อปลายปี 2562)
ต้นกล้าพันธุ์ฝรั่งที่สวนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง (ถ่ายมาเมื่อปลายปี 2562)

2.กรณีที่เราจะเลือกซื้อพันธุ์ฝรั่งใหม่ๆ มาปลูกควรเลือกอย่างไร (เช่น ลักษณะกิ่งพันธุ์ที่ดี ผู้ขายที่ดี ราคาที่ดี(เหมาะสม) ฯลฯ)

ตอบ การเลือกซื้อพันธุ์ ควรเลือกซื้อแหล่งพันธุ์ที่มีการปลูกเพื่อทำผลผลิตขายด้วย เพื่อเราะจะได้ขอซื้อมาชิมก่อนปลูก และหากปลูกไปแล้วมีปัญหาจะได้มีคนให้ปรึกษาครับ แต่สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงให้มากๆ คือ 1) ต้องเลือกต้นพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ด้วยการติดตา ต่อกิ่ง และทาบกิ่ง ไม่ควรซื้อต้นตอที่เพาะจากเมล็ด (เพราะต้นที่ได้จะกลายพันธุ์) 2) หากพื้นที่เรามีปัญหาการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม จำเป็นต้องเลือกต้นพันธุ์ที่ใช้ต้นตอที่ต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม จะทำให้เราปลูกฝรั่งได้อายุยืน และสุขภาพต้นสมบูรณ์แข็งแรง

ที่เห็นนี้เป็นฝรั่งที่ปลูกในเข่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน...เพื่อการเรียนรู้ของนิสิตและผู้สนใจ
ที่เห็นนี้เป็นฝรั่งที่ปลูกในเข่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน…เพื่อการเรียนรู้ของนิสิตและผู้สนใจ

ถาม 3.กรณีที่เราได้ซื้อกิ่งพันธุ์ฝรั่งที่ดีมาแล้ว ถ้าเราเน้นนำไปขยายพันธุ์เองอย่างเช่นทุกวันนี้ สายพันธุ์ที่ได้จะดีเหมือนต้นพันธุ์เดิมหรือไม่ (ปัจจุบันผลผลิตแต่ละสายพันธุ์ที่ขายกิ่งพันธุ์แทบไม่ได้มีขายหรือมีให้ชิมนัก ทุกคนเน้นขายกิ่งพันธุ์เพียงอย่างเดียวและใช้ออนไลน์ทำตลาด)

ตอบ กรณีที่ต้องการขยายพันธุ์เองในแปลงเป็นสิ่งที่ดีครับและควรทำหากทำได้ เพราะเป็นการลดต้นทุนในการซื้อกิ่งพันธุ์ และหากเราทำเหลือจากปลูกก็สามารถจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือหากเป็นพันธุ์ใหม่ๆ ที่พึ่งถูกนำเข้ากิ่งพันธุ์มาปลูก ควรซื้อเพียง 1-2 ต้น เพื่อปลูกทดสอบคุณภาพในพื้นที่ของเราก่อน หากคุณภาพดีและให้ผลผลิตดกเป็นที่น่าพอใจจึงค่อยขยายพันธุ์ปลูกในแปลงต่อไป

ถาม 4.ข้อคิดอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย

ตอบ ก่อนตัดสินใจปลูกแนะนำให้สั่งซื้อผลมาทาน หรือติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกที่ให้ผลผลิตแล้ว และชิมจากต้นก่อนตัดสินใจ

อีกประการที่สำคัญคือ ควรเลือกพันธุ์ที่หลังเก็บมาจากต้นแล้วมีอายุการวางตลาดนานหลายวัน โดยที่ยังคงคุณภาพที่ดีไว้.

เคยมีคำกล่าวว่าถ้าอยากได้เงินไวให้ปลูกฝรั่ง...แต่จะปลูกพันธุ์อะไร ตลาดอยู่ที่ไหน? ผู้ที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือคนปลูก
เคยมีคำกล่าวว่าถ้าอยากได้เงินไวให้ปลูกฝรั่ง…แต่จะปลูกพันธุ์อะไร ตลาดอยู่ที่ไหน? ผู้ที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือคนปลูก (ภาพนี้ถ่ายที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อ ปี 2563)

ทั้งหมดข้างต้นคือคำตอบของอาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ ซึ่งพ่อแม่ของอาจารย์ก็เป็นเกษตรกรชาวสวนจึงมั่นใจว่าคำตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรและเป็นคำตอบที่ตรงไปตรงมา อาจมีข้อ 4 อาจารย์อาจไม่ตอบตรงเสียทีเดียวแต่ก็พออนุโลมได้ว่าสามารถทำได้ (อาจารย์ตอบข้ามช๊อต ซึ่งได้มากกว่าที่ถามเสียอีก) และคำตอบข้อนี้ก็จะเกี่ยวโยงกับคำตอบข้อ 2 ขอให้ท่านที่สนใจอ่านละทำความเข้าใจให้ดีฝรั่งไส้แดงไส้ขาวขายกันได้ขายกันดี ระวังฝรั่งไส้ดำ(ยัดไส้)

สรุปว่า พี่น้องเกษตรกรก็ต้องดูกันเองนะครับ จะซื้อกิ่งพันธุ์ถูกแพง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจ บ้านเรานั้นอิสระเสรี “ใครใคร่ค้า ค้า ใครใคร่ขาย ขาย” ดังที่ได้จารึกไว้ในหลักศิลาจารึกสมัย พ่อขุนรามคำแหง ใครจะค้าจะขายอะไรก็ได้ทั้งนั้นที่ไม่ผิดจารีตประเพณี หรือไม่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะฝรั่งที่ขายตรงตามลักษณะพันธุ์หรือไม่? ตรงนี้ต้องบอกว่าต้องพิจารณาใคร่ครวญกันให้ดีนะโยม.

ฝรั่งทับทิมสยาม
ฝรั่งทับทิมสยาม

เพิ่มเติมจากเกษตรก้าวไกล..ผู้ขายกิ่งพันธุ์ควรมีจรรยาบรรณ ขายให้ตรงตามลักษณะสายพันธุ์ อย่าขายเกินราคาจนเกินไป อย่าลืมว่าพันธุ์ที่เราได้มานั้นไม่ได้เกิดจากการปรับปรับพันธุ์ของเราเอง มีบางคนสื่อชวนเชื่อ(ให้เข้าใจผิด)ว่าเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นเองหรือไปตั้งชื่อเป็นของตนเอง อย่างนี้แล้วนักปรับปรุงพันธุ์ตัวจริงเขาจะรู้สึกอย่างไร เราคนไทยจะต้องให้ทุกคนอยู่รอดไปด้วยกันนะครับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated