78 ปี เกษตรศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง
78 ปี เกษตรศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันครบรอบ 78 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยของศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงศาสตร์การเกษตร ซึ่งเป็นศาสตร์พื้นฐานของมหาวิทยาลัย และน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์ชุมชน และศาสตร์สากล ผสมผสานให้เกิดการสร้างสรรค์วิชาการ นำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

78 ปี เกษตรศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เพื่อให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 300,000 คน และประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมรำลึกถึงคุโณปการของสถาบันและสามบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรของประเทศและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันได้แก่ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ หลวงอิงคศรีกสิการ และพระช่วงเกษตรศิลปะการ ตลอดจนบูรพาจารย์ทั้งหลาย ในโอกาสวันครบรอบ 78 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป ร่วมวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริง ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 24.00 น. ได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/Feb02/ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  ตามมาตรการของคณะกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

78 ปี เกษตรศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริงนับเป็นการวางพวงมาลาในรูปแบบออนไลน์ เสมือนจริง ครั้งแรก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 78 ปี ซึ่งระบบดังกล่าว สร้างสรรค์และพัฒนาการใช้งานโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้วางพวงมาลา สามารถเลือกรูปแบบพวงมาลา เลือกตำแหน่งการวางพวงมาลา ใส่ชื่อหน่วยงาน ชื่อบุคคล โดยสามารถเลือกสีและขนาดตัวอักษรได้ และเมื่อวางพวงมาลาเรียบร้อยแล้ว ยังสามารถกดเข้าดูและเพิ่มรายชื่อรวมถึงแนบภาพได้อีก

จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกรุ่นทุกคณะ รวมถึง หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป ร่วมวางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 24.00 น. ได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/Feb02/

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated