เฉลิมชัยฯ เผยแจกเมล็ดผักแล้ว 81.84% จากโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19
เฉลิมชัยฯ เผยแจกเมล็ดผักแล้ว 81.84% จากโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยผลการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวภายใต้โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID– 19 ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด, บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 300,000 ชุด ใช้ปลูกบริโภคในครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขณะนี้สามารถจัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักให้กับผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 245,524 ราย เหลือ 54,476 ราย คิดเป็น 81.84% โดยเมล็ดพันธุ์ ประกอบด้วย ผักคะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง แตงกวา พริกขี้หนู กระเพรา เป็นต้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตามโครงการดังกล่าวผ่านสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และส่งมอบแก่ประชาชนโดยตรง และคาดว่าจะจัดส่งถึงประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ครบภายในเดือนธันวาคม 2563

สำหรับประชาชนที่ได้รับเมล็ดพันธุ์สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำการปลูกพืชได้ที่เพจเฟสบุ๊ค กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated