มาตามนัดมหกรรมพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 16 งานใหญ่สุดปังอลังการในภาคตะวันออก
มาตามนัดมหกรรมพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 16 งานใหญ่สุดปังอลังการในภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

กรมวิชาการเกษตร ผนึกภาคเอกชน จัดมหกรรมงานพืชสวนยิ่งใหญ่และทันสมัยสุดในภาคตะวันออก “พืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 16” ปลื้มกระแสครั้งที่ผ่านมาผู้เข้าชมงานคึกคักทะลักกว่า 25,000 คน เปิดไฮไลท์งานปีนี้โชว์เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย และนวัตกรรมสมัยใหม่ทำสวนทุเรียน พร้อมจับคู่ธุรกิจครั้งแรกให้ชาวสวนทุเรียน GAP ดิวตรงซื้อขายผู้ประกอบการล้ง GMP ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานได้ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม  2563 นี้ กรมวิชาการเกษตร โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี บริษัท จันทบุรีคลังเกษตร จำกัด และสมาคมทุเรียนไทยและหอการค้าจังหวัดจันทบุรี จัดงานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 16 (Hortex 2020) ซึ่งเป็นการจัดงานมหกรรมการเกษตรที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในด้านพืชสวน ที่จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุก 2 ปี เพื่อนำเสนอความรู้ทางวิชาการและข้อมูลใหม่ๆ ในวงการพืชสวน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดการของพืชสวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  มหกรรมพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 16

สำหรับงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 16 นี้ รูปแบบการจัดงานจะมีทั้งนิทรรศการ การประชุมเสวนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตร การแสดงและสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร นวัตกรรมที่ทันสมัยในการทำสวนทุเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานระบบ GAP พืชของไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยในปีนี้มีเรื่องเด่นทางวิชาการนำเสนอ ได้แก่ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับชาวสวนยุคใหม่ ยุทธศาสตร์ทุเรียนไทยในสงครามทุเรียนโลก 5G กับการพัฒนาพืชสวนไทย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนในการทำตลาด Online และการส่งออกต่างประเทศมหกรรมพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 16

นอกจากนี้ ภายในการจัดงานครั้งนี้ยังถือเป็นครั้งแรกของไทยกับการทำ Business Matching ของผู้ประกอบการและผู้ผลิต โดยเปิดโอกาสให้ชาวสวนทุเรียนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP ได้พบกับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP มาจับคู่ธุรกิจภายในงาน โดยชาวสวนทุเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมจับคู่กับล้ง  และจองเวลาจับคู่ธุรกิจ พร้อมเตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบรับรอง GAP รูปสวน ปริมาณผลผลิตภายในสวน ชนิดพันธุ์ทุเรียนภายในสวน ปริมาณผลผลิตแต่ละพันธุ์ และราคาที่คาดหวัง มายื่นแสดงภายในงานพืชสวนก้าวหน้าช่วงจับคู่ธุรกิจมหกรรมพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 16

“กล่าวได้ว่างานพืชสวนก้าวหน้า เป็นงานนิทรรศการที่นำเสนอนวัตกรรมการเกษตรที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงและสร้างความก้าวหน้าให้กับอาชีพของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งประกอบอาชีพทำสวนไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ ลองกอง ฯลฯ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกและเกษตรกรทั่วประเทศที่มาร่วมงานส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาการผลิตให้มีความทันสมัยตลอดเวลาด้วยการแสวงหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งลดการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น ตลอดจนมีการนำระบบเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในการผลิตร่วมด้วย ซึ่งการจัดงานในแค่ละครั้งจะได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมากและมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยการจัดงานครั้งที่ 15 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 25,358 คน ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 16 ได้ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม นี้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวมหกรรมพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 16

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated