เรื่อง/ภาพ : ธนสิทธิ์ เกษตรก้าวไกล

“คลองดำเนินสะดวก” ลำน้ำสำคัญที่ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรริมสองฝากเท่านั้น แต่ยังเป็นทางน้ำประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยถึง 3 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงดำริให้ขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางการค้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จประพาสต้น และพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

สะพานข้ามคลองแบบชาวสวนดำเนินสะดวก
สะพานข้ามคลองแบบชาวสวนดำเนินสะดวก

“คลองดำเนินสะดวก” จึงเป็นหนึ่งในเส้นทางที่น่าสนใจ และควรไปเยือนตามโครงการท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ซึ่งสวนเกษตรแม่ทองหยิบ ตั้งอยู่ที่ 153 หมู่ 8 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร. 09-9212-8682 คือหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่ต้องแวะในเส้นทางการท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” เพื่อสัมผัสเสน่ห์อันเป็นอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวคลองดำเนินสะดวก

“ไพศาล ศรีเอี่ยมกูล” คือผู้จะมาบอกเล่าเรื่องราวของสวนเกษตรแม่ทองหยิบ
“ไพศาล ศรีเอี่ยมกูล” คือผู้จะมาบอกเล่าเรื่องราวของสวนเกษตรแม่ทองหยิบ
สวนเกษตรแม่ทองหยิบ 1 ใน 4 จุดเที่ยว 

“สวนเกษตรแม่ทองหยิบ เป็น 1 ใน 4 จุดในเส้นทางการท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” โดยจุดเริ่มต้นสำหรับการท่องเที่ยวเส้นทางนี้ เริ่มที่วัดโชติกทายการาม ซึ่งเป็นจุดตามรอยเสด็จ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่วนจุดที่สอง คือ บ้านมหาดเล็ก เจ็กฮวด ที่นี่ทุกคนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเมนูอาหารที่ทำถวาย รัชกาลที่ 5 จุดที่สาม คือที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบแห่งนี้ ในกิจกรรมของการล่องเรือชมสวน ศึกษาวิถีเกษตรเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับวิถีเกษตร จากเกษตรเซิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไฮไลท์ของที่นี่คือ การพายเรือชมสวน เก็บผักและผลไม้ตามฤดูกาล และจุดที่สี่ สุดท้าย คือ ตลาดเหล่าตั๊กลัก ซึ่งจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก”

มาที่นี่ได้อิ่มอร่อยกับผลไม้ของสวน
มาที่นี่ได้อิ่มอร่อยกับผลไม้ของสวน

“ไพศาล ศรีเอี่ยมกูล” เกษตรกรเจ้าของสวนเกษตรแม่ทองหยิบ และยังเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรแม่ทองหยิบ บอกกล่าวถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขกับทริปการท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” อันเป็นหนึ่งการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง

พี่ไพศาล เป็น 1 ใน 7 พี่น้องที่เป็นลูกของ แม่ทองหยิบ ศรีเอี่ยมกูล เกษตรกรชาวคลองดำเนินสะดวกที่เลี้ยงชีพและครอบครัวด้วยการทำการเกษตรและเป็นหนึ่งในเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาสวนเกษตรของตนเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้เพิ่มอีกทางจากเดิมที่เคยเน้นแต่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอย่างเดียว

ซึ่งแต่เดิมที่นี่เน้นการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ทำให้มีรายได้ไม่ต่อเนื่อง แม่ทองหยิบและลูก ๆ จึงหันมาทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งสามารถผลผลิตผลผลิตได้ตามฤดูกาลได้ตลอด จึงทำให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

ได้เก็บผลไม้ในสวนด้วยตนเอง
ได้เก็บผลไม้ในสวนด้วยตนเอง
35 ไร่ กับความงามแห่งวิถีชาวสวน

แต่สำหรับวันนี้ สวนเกษตรแม่ทองหยิบ บนพื้นที่ 35 ไร่ คือแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นธงนำ ที่มีทั้ง  มะม่วง มะพร้าว มะนาว มะขาม กล้วย และผักส่วนครัว เป็นต้น

เสน่ห์ของสวนแห่งนี้มีความเพียบพร้อมทั้งความงดงามแห่งวิถีชีวิตเกษตรกรที่ผูกพันกับคลองดำเนินสะดวก ที่ยังคงอนุรักษ์สวนแบบดั้งเดิมไว้ครบเครื่อง ทั้งฝั่งที่เป็นสวนมะนาวและละมุดกระสวยมาเลย์ที่ปลูกหลุมเดียวกัน และอีกฝั่งที่เป็นสวนมะพร้าวน้ำหอม ที่เจ้าของมุ่งออกแบบให้มีร่องสวนกว้าง สะอาดสะอ้าน สามารถล่องเรือไปได้สุดสวน และมีมะพร้าวน้ำหอมไว้บริการนักท่องเที่ยว

พี่ไพศาลได้คิดค้นการปลูกแบบผสมผสาน โดยใช้แนวคิดการปลูกแบบ “เกื้อกูลกัน” คือ พืชหลักของสวนคือมะพร้าวและส้มโอ มะพร้าวกับฝรั่งและมะนาว และมีพืชอื่นแซมเข้ามาเรื่อย ๆ โดยมีมะม่วงอกร่องปลูกตามคันสวน

ทำต้องปลูกพืชร่วมกันระหว่าง มะพร้าวกับส้มโอ มะนาว พี่ไพศาลอธิบายว่า เพราะมะพร้าวนั้น นอกจากมีใบให้ร่มเงา รากช่วยยึดดินคันร่องไว้

“รากมะพร้าวช่วยดูดน้ำ ทำให้ดินแห้ง กลับมาร่วนซุย เกื้อกูลกับส้มโอ และมะนาว  ที่ชอบดินแห้ง รากหาอาหารได้ดี ทำให้ได้ผลผลิตดี” พี่ไพศาลกล่าว

มะนาวกับละมุดเกิดจากหลุมเดียวกัน
มะนาวกับละมุดเกิดจากหลุมเดียวกัน
มะนาวและละมุด “ต้นไม้กอดกัน”

ขณะเดียวกันยังมีผลงานการพัฒนาที่เป็นภูมิปัญญาของพี่ไพศาลที่ที่ได้คิดค้นทดลอง และดัดแปลงจากการที่พี่ไพศาลได้ไปดูงานจากที่ต่าง ๆ และนำมาปรับใช้จนได้ผลดีในการลดต้นทุน ลดแรงงาน เป็นสวนที่ปลูก มะนาวกับละมุด ที่มาของ “ต้นไม้กอดกัน” พากันให้ผลผลิต

“ต้นไม้กอดกัน” จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของสวนแห่งนี้ นอกเหนือจากการมีบรรยากาศอันร่มรื่นชื่นใจ ถือเป็นรูปแบบการปลูกพืชที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการปลูกมะนาวแป้นรำไพและละมุดกระสวยมาเลย์อยู่ในหลุมเดียวกัน เรียกว่าหวานกับเปรี้ยวมาอยู่ด้วยกัน สื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างความรักและความอบอุ่นให้แก่กันและกัน

ชื่นชมกับสวนมะนาวแป้นรำไพและละมุดกระสวยมาเลย์
ชื่นชมกับสวนมะนาวแป้นรำไพและละมุดกระสวยมาเลย์
ละมุดพันธุ์กระสวยมาเลย์ มะนาวพันธุ์แป้นรำไพ

“ละมุดกับมะนาว  ที่อยู่คู่กันได้ เพราะละมุดเป็นพืชที่มีความทน แมลงไม่ชอบ ลูกมีผิวสากกระด้างเพลี้ยไม่ชอบ ใบ ไม่เป็นราง่าย เพราะมีความหนาและแข็ง  ส่วนรากสามารถชอนไชหาอาหารได้ดีทำให้ได้ผลผลิตที่ดี”

ทำไมต้องปลูกในหลุมเดียวกันและทำให้กอดกัน ?

“เพราะ กิ่งของละมุดนั้น ใช้ในการค้ำกิ่งก้านของต้นมะนาวแทนการใช้ไม้ค้ำ เป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดค่าแรงงาน ลดเวลาในการดูแลรักษา  และได้ผลผลิตที่ดี” พี่ไพศาลกล่าว และบอกว่า “ที่สำคัญอีกประการคือ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชทั้ง 2 ชนิดไปขายได้อย่างต่อเนื่อง”

ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนการทำสวนเพื่อการท่องเทียว
ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนการทำสวนเพื่อการท่องเทียว
ธ.ก.ส.พร้อมหนุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

จากความโดดเด่นของสวนเกษตรแม่ทองหยิบในวันนี้ ได้กลายเป็นหนึ่งในต้นแบบของการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

“สวนเกษตรแม่ทองหยิบ คือหนึ่งในจุดน่าสนใจทั้งในด้านการประกอบอาชีพการเกษตร และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้นแบบของการพัฒนาของเกษตรกรที่ทางธ.ก.ส.พร้อมให้การสนับสนุนทั้งในด้านสินเชื่อ และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป” นายคงทน ศรีชื่น ผู้ช่วยผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาดำเนินสะดวก กล่าว

ด้วยการต่อยอดชุมชนต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาก้าวไปสู่ชุมชนท่องเที่ยว จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐาน ชาวบ้านเกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง อันนำไปสู่การสร้างชุมชนอุดมสุข ที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน คือ หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

ท่องเที่่ยวเชิงเกษตรที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบ
ท่องเที่่ยวเชิงเกษตรที่สวนเกษตรแม่ทองหยิบ

ธ.ก.ส. นับเป็นธนาคารที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรและภาคเกษตรมายาวนาน และยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการมุ่งเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท

สวนเกษตรแม่ทอหยิบพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน
สวนเกษตรแม่ทองหยิบพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน

การได้มีโอกาสเดินทางมาสัมผัสกับความงดงามแห่งวิถีเกษตรกรคลองดำเนินสะดวกในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งการทำงานเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในด้านการช่วยประชาสัมพันธ์ ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการสร้างสุขให้กับเกษตรกรและส่งสุขนั้นไปยังผู้ที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างสวนเกษตรแม่ทองหยิบแห่งนี้…เที่ยวสวนเกษตรแม่ทองหยิบ

ติดต่อสวนเกษตรแม่ทองหยิบ 153 ม.8 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร. 0992128682

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated