ความคืบหน้าจากการจัดอบรมการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง
ความคืบหน้าจากการจัดอบรมการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ตรวจประเมินให้คำแนะนําบ้านนกแอ่นกินรังให้เตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาตามร่างมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง(GAP) หลังจากที่มีการอบรมให้ความรู้ไปเมื่อ 28-30 ต.ค.63 และตรวจประเมินไปเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2 -3  8-9 ธ.ค.63 รวม 24 หลัง ทั้งนี้หากมีการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อให้สามารถค้ารังนกจากบ้านนกได้และผู้ประกอบการบ้านนกสามารถปรับปรุงมาตรฐานการผลิตรังนกแอ่นบ้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า ตลอดจนสามารถสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้ผู้บริโภคทราบที่มาของแหล่งผลิตได้อย่างชัดเจน ก็จะสามารถส่งออกรังนกบ้านไปยัง ต่างประเทศเช่นประเทศจีนได้และจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึงหมื่นล้านบาทในอนาคตอันใกล้นี้มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรังมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรังมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรังมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรังมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated