ม.รังสิต เตรียมจัดงาน วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6 จัด เสริมความรู้ผ่านประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องอาหารอนาคต
ม.รังสิต เตรียมจัดงาน วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6 จัด เสริมความรู้ผ่านประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องอาหารอนาคต

รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ รักษาการคณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร ม.รังสิต เป็นวิทยาลัยที่ถูกก่อตั้งโดยดำริของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศไทย อีกทั้งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูง ทั้งในเรื่องของปริมาณผลผลิต และเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ไปได้ไกลทัดเทียมสินค้าจากนานาประเทศให้ประเทศไทย เป็นการคืนกำไรให้แก่แผ่นดิน ด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเชิงบูรณาการ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้

ม.รังสิต เตรียมจัดงาน วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6 จัด เสริมความรู้ผ่านประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องอาหารอนาคต
ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ

และเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของการศึกษาด้านการเกษตรแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเตรียมจัดงาน “วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6” ขึ้น ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงาน พบกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร อาทิ พืชตระกูลกระบองเพชร (CACTUS) เฟิร์นก้านดำ นิโอ กระบองเพชร เป็นต้น โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พิธีเปิดงานวันเกษตร-อาหาร ครั้งที่ 6 และกิจกรรมประกวดต้นไม้ชิงรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล

ม.รังสิต เตรียมจัดงาน วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6 จัด เสริมความรู้ผ่านประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องอาหารอนาคตวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ประชุมวิชาการแบบออนไลน์ เรื่อง อาหารอนาคต Live ผ่าน FB” คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต หัวข้อ “Food for Future” เสนอตอน “มหัศจรรย์พืช แปลงร่างเป็นโปรตีน แทน เนื้อสัตว์”

Mode 1 สุขภาพดีขึ้น เมื่อ “ลด” “ละ” “เลิก” เนื้อสัตว์ จริงหรือ?
– ห่างไกลหมอ: เมื่อ เราทา อาหารให้เป็นยา” โดย อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดี สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
Mode 2 “มหัศจรรย์พืช : เมื่อพืชแปลงร่างเป็นโปรตีน แทน เนื้อสัตว์”
– การทาผลิตภัณฑ์เนื้อโดยใช้โปรตีนจากพืช โดย รศ. ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ
– “เบอเกอร์ จิ๋ว อร่อยได้ ไม่ง้อเนื้อสัตว์” โดย ทีมนักศึกษา Food RSU
Mode 3 “มุมมองด้านธุรกิจ”: เมื่อ เนื้อทางเลือกจากพืช หาญกล้า สู้ กับ เนื้อสัตว์แท้: ธุรกิจอาหารที่มีอนาคต
– มุมมองด้านธุรกิจ อาหารมังสวิรัติ โดย คุณธีรนาฎ โชควัฒนา เจ้าของธุรกิจ Spa Foods และร้านอาหารกระท่อมมังสวิรัติ (ร้านอาหารมังสวิรัติ ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย) – อาหาร Vegan ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ โดย คุณณปภัสสร ต่อเทียนชัย สาวเก่งอายุ 24 ปี เจ้าของร้าน Veganerie ทั้ง 4 สาขา

ม.รังสิต เตรียมจัดงาน วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6 จัด เสริมความรู้ผ่านประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องอาหารอนาคตนอกจากนี้ ยังได้รับชมไม้กระถางที่ได้รับรางวัลจากการประกวด และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Pot & Paint Your Design รอบที่ เวลา 10.00-12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 น. และร่วมสนุกกับการประมูลไม้กระถางหน้าเสาธง
โดยภายในงานทั้ง 3 วัน มีการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอาหารอร่อยมากมายหลากหลายเมนู ขอเชิญผู้สนใจ ชม ช้อป สินค้าภายในงาน และร่วมเสริมความรู้ผ่านประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องอาหารอนาคต ร่วมกิจกรรม workshop Pot & Paint Your Design และชมการแสดงจากสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-997-2222 ต่อ 3431

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated