ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.โคราช ลงพื้นที่อ.โชคชัย ติดตามผลโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย
นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา มอบของที่ระลึกแก่ เจ้าของกิจการเครื่องปั้นดินเผา โค้งพันล้าน ด่านเกวียน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสุทธินันท์ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชัย คำจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาโชคชัย และ นายประเสริฐ ไชยจารุวณิช พนักงานพัฒนาธุรกิจ ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอโชคชัย เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ในพื้นที่อำเภอโชคชัย พร้อมทั้งนำสื่อมวลชน จาก “เกษตรก้าวไกล” นำโดย ลุงพร เกษตรก้าวไกล ร่วมทำข่าวเผยแพร่ความสำเร็จของเกษตรกรรุ่นใหม่ นางสาวปิ่นปินัทธ์ ภู่ทอง ทายาทเกษตรกรเจ้าของกิจการเครื่องปั้นดินเผา “โค้งพันล้าน” ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 3 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลุงพร กำลังสัมภาษณ์ทายาทเกษตรกร...ปิ่นปินัทธ์ ภู่ทอง ทายาทร้านโค้งพันล้าน ด่านเกวียน
ลุงพร กำลังสัมภาษณ์ทายาทเกษตรกร…ปิ่นปินัทธ์ ภู่ทอง ทายาทร้านโค้งพันล้าน ด่านเกวียน

โดย นางสาวปิ่นปินัทธ์ ภู่ทอง กล่าวว่า แต่เดิม บิดาทำโรงงานขายเครื่องปั้นดินเผา ในชื่อร้านโค้งพันล้าน และได้กู้เงิน ธ.ก.ส.เพื่อซื้อที่ดินสำหรับขยายโรงงานไปทางด้านหลัง มีพื้นที่เหลือ ตนจึงได้คิดทำนาบัวประดับ เพื่อเพิ่มมูลค่าเครื่องปั้นดินเผาของบิดา เปลี่ยนที่นาจากเดิมที่ปลูกข้าว ซึ่งให้ผลตอบแทนต่ำ มาเป็นการทำนาบัว เพื่อจัดกระถางขาย เป็นการเพิ่มมูลค่าของเครื่องปั้นดินเผาที่ทำอยู่เดิม และใช้ประโยชน์ในที่ดินให้คุ้มค่าอย่างที่สุดผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.โคราช ลงพื้นที่อ.โชคชัย

ทีมงานเกษตรก้าวไกล กำลังถ่ายทำ
ทีมงานเกษตรก้าวไกล กำลังถ่ายทำ

สำหรับสินเชื่อในโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย มีวงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร สถาบันการเงินประชาชน วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer SMEs เกษตรที่เป็นหัวขบวน และสหกรณ์การเกษตร ผู้สนในสามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ

ชนขวดน้ำ ธ.ก.ส.แสดงความยินดี
ชนขวดน้ำ ธ.ก.ส.แสดงความยินดี
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated