ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.นนทบุรี ลงพื้นที่ธุรกิจชุมชนสร้างไทย-ไทรน้อย
ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.นนทบุรี นำทีมลงพื้นที่ธุรกิจชุมชนสร้างไทย-ไทรน้อย

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุรพงษ์ อิ่มเอิบ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.นนทบุรี นางขวัญจิตร ทองส่งแสง ผู้จัดการสาขาไทรน้อย และทีมงานลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานผลโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ณ ศูนย์เรียนรู้และเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยเท้าพ่อและแลนด์แลป ณ บ้านคลองสอง ม.4 ต.ทวีวัฒนา และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยเพื่อการส่งออก ม.3 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรีธ.ก.ส.นนทบุรี ลงพื้นที่ธุรกิจชุมชนสร้างไทย-ไทรน้อยธ.ก.ส.นนทบุรี ลงพื้นที่ธุรกิจชุมชนสร้างไทย-ไทรน้อยธ.ก.ส.นนทบุรี ลงพื้นที่ธุรกิจชุมชนสร้างไทย-ไทรน้อยธ.ก.ส.นนทบุรี ลงพื้นที่ธุรกิจชุมชนสร้างไทย-ไทรน้อยธ.ก.ส.นนทบุรี ลงพื้นที่ธุรกิจชุมชนสร้างไทย-ไทรน้อย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated