ธ.ก.ส.สตูลเยี่ยมชมจินดารัตน์ฟาร์ม ทะลึง! โรงเรือนเลี้ยงแพะพันธุ์ดี 500 ตัว
นายศักดา หมื่นสมาน (คนที่ 8 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดสตูล นำเยี่ยมชมจินดารัตน์ฟาร์ม...ฟาร์มเลี้ยงแพะพันธุ์ดีที่ใหญ่สุดของจังหวัดสตูล

ภายใต้โครงการ “ลุยเกษตรสุดเขตไทย” โดยการสนับสนุนของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วันนี้ (19 พ.ย. 63) นายคมศร บุญนิธิ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายศักดา หมื่นสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายนายอนันต์ อาดำ หัวหน้าหน่วยอำเภอควนกาหลง น.ส.มณีพร จันทราพูน พนักงานพัฒนาลูกค้า นายยุทธนา น้อยจีน พนักงานพัฒนาลูกค้า นายชาญณรงค์ คำพันธ์ พนักงานบริการสินเชื่อ และ นายทิพากร อภิรอดมนตรี พนักงานสินเชื่อ นำสื่อมวลชนเกษตร ลุงพร เกษตรก้าวไกล จากเว็บไซต์เกษตรก้าวไกลดอทคอม เพจเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน และช่องยูทูป เกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน ลงพื้นที่อำเภอควนกาหลงเพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและความสำเร็จจากโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่จินดารัตน์ฟาร์ม ของนายรัตน์ ดุกสุขแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

นั่งเสวนากันที่หน้าโรงเรือน
นั่งเสวนากันที่หน้าโรงเรือน

ทั้งนี้ ลูกค้าเป็นเกษตรกรและเป็นลูกค้าธนาคารมานานประกอบอาชีพการเกษตรมายาวมากกว่า 40 ปี โดยเดิมทีประกอบอาชีพ เกษตรกรรมสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน จากนั้นในปี 2560 จึงได้หันมาเริ่มเลี้ยงโคขุนประกอบด้วยโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ โคพันธุ์บราห์มันและโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน แต่เนื่องด้วยสภาพตลาดที่มีความไม่แน่นอนเรื่องพันธุ์โค รวมทั้งผลตอบแทนจากการเลี้ยง ทำให้การเลี้ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทางนายรัตน์และบุตรชายผู้ร่วมดำเนินธุรกิจ จึงได้ปรับเปลี่ยนมาประกอบกิจการฟาร์มแพะ โดยปัจจุบันฟาร์มมีการเลี้ยงแพะประกอบด้วยแพะเนื้อขุน แพะแม่พันธุ์ และแพะให้น้ำนม

โรงเรือนกว้างใหญ่รองรับแพะ 500 ตัว
โรงเรือนกว้างใหญ่รองรับแพะ 500 ตัว

การเลี้ยงการจัดการนั้น เน้นกระบวนการใช้แพะสายพันธุ์ดี โรงเรือนมาตรฐาน อาหารตามหลักวิชาการเกษตร ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาทำเป็นอาหารแพะ โดยเฉพาะทางปาล์มน้ำมันนำมาเป็นอาหารแพะ และการเลี้ยงมีลักษณะทำเกษตรผสมผสาน ร่วมกับ สวนปาล์มน้ำมัน ตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนธ.ก.ส.สตูลเยี่ยมชมจินดารัตน์ฟาร์ม

เลี้ยงแพะด้วยใบปาล์ม
เลี้ยงแพะด้วยใบปาล์ม

จุดเด่นของจินดารัตน์ฟาร์ม นอกจากการนำเข้าแพะสายพันธุ์ดีจากแอฟริกาใต้มาเพาะขยายพันธุ์และการเลี้ยงแพะต้นทุนต่ำด้วยการทำอาหารข้นขึ้นใช้เองแล้ว ยังมีระบบโรงเรือนที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในจังหวัดสตูลคือ สามารถรองรับการเลี้ยงแพะได้ถึง 500 ตัว พร้อมการออกแบบคอกเลี้ยงเป็นสัดส่วน ยกระดับโรงเรือนสูงหท่วมหัวทำให้จัดการเรื่องขี้แพะได้สะดวก ซึ่งขี้แพะสามารถจำหน่ายเป็นปุ๋ยมีรายได้มากกว่าต้นทุนอาหารแพะที่ต้องใช้แต่ละเดือน

ที่เห็นนี้คือบันไดทางขึ้นลง...บันไดทางขวาเป็นทางขึ้นลงของแพะ
ที่เห็นนี้คือบันไดทางขึ้นลง…บันไดทางขวาเป็นทางขึ้นลงของแพะ

ในการนี้ นายศักดา หมื่นสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดสตูล กล่าวว่า ธ.ก.ส. เราเป็นมากกว่าธนาคารพร้อมเคียงข้างรู้ค่าเกษตรกรและให้การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องการฟื้นฟูหรือพัฒนาอาชีพ ดังที่จินดารัตน์ฟาร์ม ที่วันนี้ได้ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนกิจกรรม และกลายเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของเพื่อนเกษตรกรที่สนใจ ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เข้ามาช่วยให้การสนับสนุนในหลายๆด้าน นอกเหนือจากการสนับสนุนสินเชื่อปกติ เช่น การพัฒนาให้เกิดการพัฒนาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ มีการพัฒนาด้านตลาดด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาดไปสู่ตลาดออนไลน์ ซึ่งเกษตรกรที่สนใจและต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่ธ.ก.ส ในพื้นที่จังหวัดสตูลได้ทุกสาขาธ.ก.ส.สตูลเยี่ยมชมจินดารัตน์ฟาร์ม

เชื่อหรือไม่ว่า "จินดารัตน์ฟาร์ม" มีรายได้จากการขายขี้แพะมากกว่าต้นทุนค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงแพะ...
เชื่อหรือไม่ว่า “จินดารัตน์ฟาร์ม” มีรายได้จากการขายขี้แพะมากกว่าต้นทุนค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงแพะ…(อย่างเช่นในโรงเรือนที่เห็นนี้เลี้ยงแพะ 100 ตัว มีรายได้จากการขายขี้แพะเดือนละ 20,000 บาท)
ขอบคุณ ฟอร์ด เรนเจอร์ พาหนะลุยเกษตรสุดเขตไทย
ขอบคุณ ฟอร์ด เรนเจอร์ พาหนะลุยเกษตรสุดเขตไทย

สำหรับ ข่าวลุยเกษตรสุดเขตไทย “ลุยจินดารัตน์ฟาร์มแพะจังหวัดสตูล” จะนำมาเสนออย่างละเอียดอีกครั้งผ่านเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล และเครือข่าย รวมทั้งเพจเฟสบุ๊ค และยูทูปช่องเกษตรก้าวไกลไปด้วยกัน…โปรดติดตามเร็วๆนี้ครับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated