ธ.ก.ส.นนทบุรี ทำบุญสถาปนาครบรอบ 54 ปี
ธ.ก.ส.นนทบุรี ทำบุญสถาปนาครบรอบ 54 ปี

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนนทบุรี และสาขาในสังกัด โดย นายสุรพงษ์ อิ่มเอิบ ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมทำบุญนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูปเนื่องในโอกาสวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ครบรอบ 54 ปี ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนนทบุรี

ธ.ก.ส.นนทบุรี ทำบุญสถาปนาครบรอบ 54 ปี
ธ.ก.ส.นนทบุรี ทำบุญสถาปนาครบรอบ 54 ปี

ธ.ก.ส.นนทบุรี ทำบุญสถาปนาครบรอบ 54 ปีธ.ก.ส.นนทบุรี ทำบุญสถาปนาครบรอบ 54 ปี

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated