นักวิจัย วว. ผลิตน้ำหอมจากขนแพะ สำเร็จเป็นรายแรกของไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ นายชุมพาสน์ ชุมอุระ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ณ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

1

โดย นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ได้เปิดเผยว่า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ และยังสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในทุกกิจกรรมได้อย่างเพียงพอ กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลขึ้น โดยทำการติดตั้งฝายพับได้เพื่อเพิ่มปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำ จากเดิมสามารถเก็บกักน้ำได้ 163.75 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 187.62 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึ้น 23.87 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 180.22 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 96 %

นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 (ซ้ายสุด)นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน (ที่สองจากซ้าย)ติดตามผลการปรับปรุงและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 (ซ้ายสุด)นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน (ที่สองจากซ้าย)ติดตามผลการปรับปรุงและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

“อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สันเขื่อนมีความสูง 24 เมตร ยาว 4,060 เมตร กว้าง 8 เมตร จากการที่กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดังกล่าว จึงทำให้สามารถเพิ่มปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำ ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ และยังสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในทุกกิจกรรมได้อย่างเพียงพออย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของกรมชลประทาน” นายสุริยพล กล่าว

3

4

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated