สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับ 4 โรงเรียนในพื้นที่อุทยานฯ
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับ 4 โรงเรียนในพื้นที่อุทยานฯ

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับ 4 โรงเรียนในพื้นที่อุทยานฯสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับ 4 โรงเรียนในพื้นที่อุทยานฯ

เมื่อเร็วๆนี้ นายชวลิต ตั้งอริยกุล กรรมการสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และนายไตรทิพย์ อยู่สินธ์ ผู้จัดการสมาคมการค้าฯ ร่วมกับผู้แทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบๆ อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง / โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง และ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมทักษะด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับ 4 โรงเรียนในพื้นที่อุทยานฯทั้งนี้ โครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งต่อโอกาสในการเรียนรู้ และสนับสนุนเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันคุณภาพซึ่งสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ อาทิ บริษัทพืชพันธุ์ตราสิงห์, บริษัทเจียไต๋, บริษัทเพื่อนเกษตรกร, บริษัทอีสท์เวสท์ซีด, บริษัททีเอสเอ และบริษัทไดนามิคพันธุ์พืช เป็นต้น และปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทอจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัดนำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพมาสนับสนุนด้วย

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับ 4 โรงเรียนในพื้นที่อุทยานฯสำหรับโครงการผักดีเพื่อน้อง ปี 2563 ได้ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 10 โรงเรียนครบตามแผนเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะมีการประสานงาน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทั้ง 10 โรงเรียน เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาประเมินผลและปรับปรุงแผนกิจกรรมปี 2564 ให้มีประสิทธิภาพ และขยายการส่งต่อโอกาสการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับเด็กนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับ 4 โรงเรียนในพื้นที่อุทยานฯ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated