คลิปที่นำมาเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ห้องเรียนกลางสวน” เรื่อง การปลูกไม้ผลในภาชนะ (ในกระถาง ในเข่ง) จัดขึ้นโดย “เกษตรก้าวไกล” โดยได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์รัฐพล ฉัตรบรรยงค์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความรู้ในคลิปประกอบด้วย

  • การตัดแต่งกิ่งฝรั่งให้ ออกดอก ออกผล
  • วิธีการตัดแต่งกิ่งฝรั่งประจำปี (ควบคุมทรงพุ่ม)
  • หลักการห่อผลฝรั่ง (ผลขนาดไหนจึงห่อได้)
  • หลักการใส่ปุ๋ยหลังตัดแต่งกิ่ง

อนึ่ง การปลูกไม้ผลในภาชนะ (ในกระถาง ในเข่ง) จะมีการจัดให้เรียนรู้กันอีกครั้งในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ  เรือนองุ่นปวิณ ปุณศรี (ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประตู 2)

เวลาเรียน : 13.00-17.00 น. (ลงทะเบียน 12.30 น.) หลังจากบรรยายทฤษฎีจบก็จะศึกษาดูงานในแปลงจริงและสาธิตขั้นตอนการปลูกในเข่ง

หัวข้อการเรียนรู้ : ความรู้เกี่ยวกับชนิดของไม้ผลว่าชนิดไหนปลูกได้ ปลูกไม่ได้ ปลูกในเข่งหรือในกระถางดี (หรือภาชนะอื่นใด) ระบบรากพืชแต่ละชนิด การผสมดินปลูก ระบบปุ๋ย ระบบน้ำ การตัดแต่งกิ่ง การบังคับให้ออกดอก ออกผล การตัดแต่งผล การห่อผล รวมทั้งสาธิตการปลูกไม้ผลในเข่งให้ดูกันสดๆ

วิธีการสมัครเรียน : สมัครด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล ได้ที่ Id line 0863266490 (เท็น) หรือสอบถามรายละเอียด โทร.0897877373 (ภัทรานิษฐ์) หลังจากนั้นโอนเงินค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยาม เลขที่บัญชี 0431516640 ชื่อบัญชี นายโชติพัฒน์ พงศาปาน และส่งสลิปยืนยันการโอนตามไลน์ดังกล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated