ยันม่าร์ส่งมอบเครื่องปลูกอ้อยแบบลึกในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปลูกอ้อยและเพิ่มผลผลิตต่อไร่อย่างยั่งยืน
ยันม่าร์ส่งมอบเครื่องปลูกอ้อยแบบลึกในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปลูกอ้อยและเพิ่มผลผลิตต่อไร่อย่างยั่งยืน

บริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย ส่งมอบเครื่องปลูกอ้อยแบบลึก ให้กับบริษัทน้ำตาลกุมภวาปี จำกัด  และ บริษัทน้ำตาลเกษตรผล จำกัด จังหวัดอุดรธานี โดยมี มร.โนบุฮากิ ทากาฮาชิ รองประธานบริษัทยันม่าร์ เอส.พี จำกัดเป็นประธานในพิธีมอบจำนวน 100 เครื่อง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล อันเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการพัฒนาวิธีการปลูกอ้อยคุณภาพด้วยเทคโนโลยีออกแบบที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการคิดค้นร่วมกันระหว่างยันม่าร์  โรงงานน้ำตาลและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ในการปลูกอ้อยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและเติบโตข้ามแล้งได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืน

ยันม่าร์ส่งมอบเครื่องปลูกอ้อยแบบลึกในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปลูกอ้อยและเพิ่มผลผลิตต่อไร่อย่างยั่งยืนสำหรับเครื่องปลูกอ้อยยันม่าร์ติดตั้งได้กับแทรกเตอร์ขนาด 70-100 แรงม้า ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดปลูกอ้อยที่ความลึกคงที่ตั้งแต่ 25 – 30 เซ็นติเมตร พร้อมสับท่อนพันธุ์ ปลูก ใส่ปุ๋ย และกลบดินได้ในคราวเดียวกัน ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีท่อนพันธุ์งอกงามเติบโตเสมอกัน การปลูกที่เหมาะสมให้ผลผลิตดีจะเว้นระยะห่างระหว่างแถว 25 เซนติเมตรและเว้นระยะห่างของร่องอ้อย 160 เซนติเมตรจึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยข้ามแล้งและยังช่วยให้มีอัตราการงอกการแตกกอได้ดี รากอ้อยหยั่งลงดินได้ลึก ทำให้ลำต้นแข็งแรงลดอัตราอ้อยล้ม ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง โดยปลูกครั้งเดียวสามารถไว้ตอได้นานถึง 3 – 4 ปี นอกจากยันม่าร์จะมีเครื่องปลูกอ้อยแล้วยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.yanmar.com/th/

ยันม่าร์ส่งมอบเครื่องปลูกอ้อยแบบลึกในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปลูกอ้อยและเพิ่มผลผลิตต่อไร่อย่างยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated