ชาวบ้านบางกล่ำ สงขลา แฮปปี้ ประตูระบายน้ำบางหยี ช่วยแก้ปัญหาน้ำ ชี้ได้ประโยชน์หลายต่อ แถมได้น้ำทำเกษตรช่วงแล้งเพิ่มรายได้
ชาวบ้านบางกล่ำ สงขลา แฮปปี้ ประตูระบายน้ำบางหยี ช่วยแก้ปัญหาน้ำ ชี้ได้ประโยชน์หลายต่อ แถมได้น้ำทำเกษตรช่วงแล้งเพิ่มรายได้

วันนี้ (10 ต.ค.63 ) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) พร้อมด้วยคณะ ได้เดินลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามโครงกาคศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา โดยได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกาคแก้ไขปัญหาอุทกภัย โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางหยี ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพกาคระบายน้ำให้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ 465 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที เป็น 1,200 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที

“สำหรับการดำเนินการระยะที่ 2 ของการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางหยี ประกอบด้วย งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 ความยาว 21.34 กิโลเมตร งานก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าควน 2 เป็นประตูระบายน้ำชนิดบานโค้ง ขนาด 12.50 x7.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง งานก่อสร้างประตูระบายน้ำบางหยี 2 เป็นประตูระบายน้ำชนิดบานประตูระบายตรง ขนาด 6×6 เมตร จำนวน 8 ช่อง และสุดท้ายงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางหยี อัตราการสูบรวม 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที” ดร.สมเกียรติกล่าว

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.)
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.)

ดร.สมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า ในการลงพื้นที่ติดตามงานต่าง ๆ ไม่ว่า แนวขุดลอกทะเลสาบสงขลา บริเวณแหลมสนอ่อน แก้มลิงชะแล้ และประตูระบายน้ำบางหยี ถือเป็นตัวอย่างการดำเนินงานภายใต้แผนบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ และการบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการดำเนินการไม่ได้คำนึงเพียงการพัฒนาสิ่งก่อสร้างให้เกิดประโยชน์เรื่องน้ำเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาภายใต้การศึกษที่คำนึงถึงความสมดุลของน้ำ ชลศาสตร์ รวมถึงประเด็นในเรื่องคุณภาพน้ำ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของประชาชน และอาชีพของคนในพื้นที่ไปพร้อมๆกัน นำมาซึ่งความยั่งยืนที่แท้จริง” ดร.สมเกียรติ กล่าว

นายธวัช วิไลรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ
นายธวัช วิไลรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ

ด้าน นายธวัช วิไลรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ กล่าวว่า ก่อนที่จะมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางหยี ชีวิตมีความยากลำบากมาก เพราะต้องประสบปัญหา ทั้งปัญหา น้ำท่วมในช่วงหน้าฝน โดยประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปีต้องเตรียมเก็บของได้เลยแพราะน้ำจะท่วม ขณะที่หน้าและวงต้องประสบปัญหาภัยแล้ง แบะดารรถกตัวของน้ำเค็ม ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษครได้ชาวบ้านบางกล่ำแฮปปี้ ประตูระบายน้ำบางหยี ช่วยแก้ปัญหาน้ำ

“แต่วันนี้เปลี่ยนไปทุกอย่างดีขึ้น การมีประตูน้ำบางหยี ช่วยลดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้วได้มากและยิ่งมีการขยายโครงการระยะที่ 2 ยิ่งข่วยทำให้มีประสิทธิภาพการระบายน้ำมากขึ้น ดังนั้นหากเกิดกรณีน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 2553 จะไม่สร้างความเสียหายให้เหมือนที่เคยเกิด และที่สำคัญ ประชาขนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทำสวนผลไม้ มีน้ำพียงพอกับดารประกอบอาชีพ และแก้ไขการรุกของน้ำเค็ม และเมีอเร็วๆนี้ได้มีการทำประชาคมในพื้นที่ และนำมาสู่ข้อสรุปทำโครงการเสนอทางชลประทานเพื่อขอสนับสนุนในการใช้น้ำจากชลประทานเพื่อทำการเกษตร ซึ่งจะช่วยสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่บ้านบางกล่ำประมาณ 100ครัว พื้นที่การเกษตร 500 ไร่” นายธวัชชัยกล่าวในที่สุดชาวบ้านบางกล่ำแฮปปี้ ประตูระบายน้ำบางหยี ช่วยแก้ปัญหาน้ำชาวบ้านบางกล่ำแฮปปี้ ประตูระบายน้ำบางหยี ช่วยแก้ปัญหาน้ำ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated