เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เดินหน้า “ตู้เย็นข้างบ้าน” เฟส 2 แจกเมล็ดพันธุ์ 100,000 ชุด
เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานต่อ เฟส 2 “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” แจกเมล็ดพันธุ์ 100,000 ชุด

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เจ้าของเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง กล่าวว่า ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานต่อ เฟส 2 โครงการ ”ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” แจกเมล็ดพันธุ์ 100,000 ชุด จากเดิมเฟส 1 ได้แจกเมล็ดพันธุ์จำนวน 10,000 ชุด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งครั้งนั้นมีผู้ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 103,656 ราย จากกระแสตอบรับที่ดีนอกจากเมล็ดพันธุ์แล้ว ยังมีความร่วมมืออื่น ๆ ที่จะทำให้ประชาชนเป็นสุขอย่างยั่งยืน นั่นก็คือแนวคิด สร้างสุข 3 ประการ

สุขที่ 1 ส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี สู่ประชาชนทั่วประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ ภายในปี 2020 เป็นมูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท

สุขที่ 2 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปลูกผัก เรามีทีมงาน Knowledge transfer ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิกพืชที่ถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งก็คือนโยบายหลักของบริษัทฯ นอกจากกลุ่มเกษตรกรมืออาชีพนี้แล้ว เรายังเห็นว่ากลุ่มผู้ปลูกผักมือใหม่ที่ต้องการความรู้ในด้านการปลูกพืชผัก โดยในกลุ่มนี้ข้อมูลที่สื่อสารต้องเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย ๆ ซึ่งเราได้มีการจัดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชเหล่านี้ให้เข้ากับกลุ่มผู้ปลูกผักมือใหม่นี้ด้วย ซึ่งสามารถสแกน Qr code ด้านหลังซองได้เลยครับ

สุขที่ 3 เสริมสร้าง Young Smart Farmer บุคคลต้นแบบเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Young Smart Farmer นี้จะเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพอย่างยิ่งสำหรับประเทศชาติของเรา โดยเราพัฒนาหลักสูตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร หลักสูตรแรกมีชื่อว่า “การผลิตผักเพื่อการค้า” ที่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องเป็นที่แรก ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไปครับโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในส่วนของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอรับชุดเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ทางเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการที่ Facebook : ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/pr.doae โดย 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับจำนวน 1 สิทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 5 ชนิด สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯสำเร็จ หากมีพื้นที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด จะเป็นผู้จัดส่งซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการฯ ให้แก่ผู้ลงทะเบียน ส่วนผู้มีพื้นที่อยู่ต่างจังหวัด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 – 10 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวพร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและมอบหมายให้เกษตรตำบลในแต่ละพื้นที่ทำการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

สำหรับโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 ในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในภาวะวิกฤต ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางด้านความรู้และวิชาการจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนต่อยอดการดำเนินโครงการอื่น ๆ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาภาคการเกษตรตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและประชาชนในยุคที่เศรษฐกิจยังชะลอตัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และช่วยลดรายจ่ายครัวเรือนในระยะนี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated