เทสโก้ โลตัส จับมือ กรมปศุสัตว์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้า ประทับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” บนบรรจุภัณฑ์ การันตีเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ปลอดภัย
เทสโก้ โลตัส จับมือ กรมปศุสัตว์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้า ประทับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

เทสโก้ โลตัส ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เปิดตัวเนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ แบรนด์เทสโก้ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” โดยเทสโก้ โลตัส เป็นห้างค้าปลีกรายแรกที่ได้รับตราสัญลักษณ์ครบทุกสาขาทั่วประเทศ ตอกย้ำคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสดที่จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สร้างความกังวลด้านสุขภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเทสโก้ โลตัส จับมือ กรมปศุสัตว์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้า ประทับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” บนบรรจุภัณฑ์ การันตีเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ปลอดภัย

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2543 ครอบคลุมตั้งแต่ระบบการเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มมาตรฐาน GAP) และได้ขยายงานด้านมาตรฐานสินค้าในส่วนของโรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์ เนื้อหมู สัตว์ และไข่สด ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของผู้บริโภค จึงต้องให้ความสำคัญในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

กรมปศุสัตว์ให้การรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย โดยสถานที่จำหน่ายที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่ สินค้าที่นำมาขายต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) เชือดจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต หรือผลิตจากสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้รับการรับรอง จำหน่ายในสถานที่จำหน่ายที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้เทสโก้ โลตัส จับมือ กรมปศุสัตว์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้า ประทับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” บนบรรจุภัณฑ์ การันตีเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ปลอดภัย

ปัจจุบันโครงการปศุสัตว์ OK ให้การรับรองสินค้า 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด และมีสถานที่จำหน่ายเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK แล้วทั้งสิ้นกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งมีทั้งสถานที่จำหน่ายทั่วไป ในตลาดสด และสถานที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า Modern trade โดยสถานที่จำหน่ายที่ผ่านการรับรองภายใต้โครงการฯ จะได้รับใบประกาศและป้ายสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ไว้แสดง ณ จุดจำหน่าย ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อสินค้าจากสถานที่จำหน่ายนั้น ๆ ว่ามีคุณภาพ ปลอดภัย และผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ยินดีอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายตามโครงการปศุสัตว์ OK จำนวนกว่า 2,000 สาขา ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน มาเป็นการปรุงอาหารรับประทานเองในบ้านมากยิ่งขึ้น

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงให้กับลูกค้าของเรา โดยหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่สำคัญที่สุดในเรื่องการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัย คือ อาหารสด การทำงานของเราครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งที่มาของอาหาร กระบวนการตัดแต่ง แปรรูป การขนส่ง ไปจนถึงสุขลักษณะในสาขาของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับอาหารสดที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และมีราคาที่เอื้อมถึงได้ ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส เป็นค้าปลีกรายแรกที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์  “ปศุสัตว์ OK” ครบทุกสาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ และในวันนี้ เรามีความยินดี ที่เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ ภายใต้แบรนด์เทสโก้ ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเนื้อสัตว์และไข่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้อย่างสะดวกและมั่นใจ”เทสโก้ โลตัส จับมือ กรมปศุสัตว์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้า ประทับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” บนบรรจุภัณฑ์ การันตีเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ปลอดภัย

“สำหรับเนื้อหมูและเนื้อไก่ของเรา ผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ตัดแต่งและบรรจุในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของกระบวนการผลิตได้ ปลอดภัยจากยาและสารตกค้าง ในส่วนของไข่ไก่ ผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน GAP เช่นกัน รวบรวมในสถานที่ที่ขึ้นบัญชีกับกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบย้อนกลับที่มาได้ และผ่านการตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ทำให้ลูกค้าเทสโก้ โลตัส มั่นใจได้ว่าเนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ แบรนด์เทสโก้ทุกรายการ สด สะอาด และปลอดภัยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคอื่นๆ ที่พบในปศุสัตว์ ที่ทำให้ผู้บริโภคมีความกังวลและตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยของอาหาร แหล่งที่มา การปนเปื้อน และสุขอนามัย”

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated