เจียไต๋ รับรางวัลองค์กรดีเด่น ส่งเสริมศักยภาพตลาดนำการเกษตร
นายอนันต์ นิลมานนท์ นายก สภท. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

กรุงเทพฯ 29 กันยายน 2563 – นายสัณหกิจ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย รับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณกลุ่ม “องค์กรดีเด่นในด้านส่งเสริมศักยภาพตลาดนำการเกษตร” จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน ซึ่งเจียไต๋ ได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอยู่เสมอ อาทิ เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ซึ่งล้วนเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมและตลาดมีความต้องการสูง รวมไปถึงการแปรรูปผลิตผลจากเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ผักผลไม้พร้อมทาน ชุดผักพร้อมปรุง อาหารสุขภาพ เป็นต้น และการมอบโซลูชั่นด้านการเกษตรเพื่อเกษตรกรสามารถสร้างผลิตผลตรงตามที่ตลาดต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงทางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

เจียไต๋ รับรางวัลองค์กรดีเด่น ส่งเสริมศักยภาพตลาดนำการเกษตร
องค์กรดีเด่น
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated